Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hvordan Arbeiderpartiet vil jobbe for å skape et mer inkluderende arbeidsliv

Arbeiderpartiet går til valg på en politikk for å skape flere arbeidsplasser, inkludere flere i arbeidslivet og fornye og forsterke arbeidsmiljøloven. Fordi vårt mål er at alle skal med.

Det store antallet mennesker med funksjonshemming som står utenfor arbeid viser at vi ikke har lykkes godt nok. Derfor går vi til valg på å øke innsatsen for å gi mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet. Noe kan gjøres politisk, men mye handler også om holdninger og vilje hos arbeidsgivere. Dessverre er det slik at offentlige arbeidsgivere i mange sammenhenger har svakere resultater enn private. Det er rett og slett ikke bra nok og det vil Ap rette opp i.

Mye er bra i det norske arbeidslivet, men vi kan inkludere enda bedre. Derfor vil vi legge til rette for bedre tilgang til hjelpemidler over hele landet. Vi vil prioritere universell utforming og tilgjengelighet, og heve kompetansen på universell utforming i offentlig planlegging, utbygging og innkjøp. I dag står for mange med arbeidsevne utenfor arbeidslivet. Vårt mål er å inkludere flere gjennom lønnstilskuddsordninger og oppfølgings- og kompetansehevende tiltak.

Kampen mot arbeidsledighet og for å inkludere flere i arbeid er sentral for vårt parti. Vi har i våre alternative budsjetter lagt inn ekstra midler til arbeidsmarkedstiltak, til ordinære ledige, for de med nedsatt arbeidsevne og varig tilrettelagt arbeid. Vi har prioritert lønnstilskudd ved at flere på arbeidsavklaringspenger skal kunne komme ut i arbeid ved at vi bruker arbeidsavklaringsmidler til lønnstilskudd. Vi har prioritert oppfyllelse av ungdomsgarantiene i Nav.

Arbeiderpartiet mener arbeidsmarkedspolitikken skal være statlig for å se de ulike virkemidlene i sammenheng. Vi går derfor imot regjeringens forslag om å overføre varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene, og mot å overføre ansvaret for hjelpemidler til kommunene. 

Ap står for trygghet for og trygghet i arbeid. Vi gikk derfor imot generell adgang til midlertidige ansettelser og andre svekkelser i arbeidsmiljøloven. Fordi behovet for stabilitet i arbeidslivet er viktig for mange, ikke minst for mange med funksjonshemminger. Derfor vil vi fornye og forsterke arbeidsmiljøloven for å inkludere flere i arbeid og sikre retten til faste stillinger. Fordi alle skal med.

Se hele Arbeiderpartiets stortingsprogram for 2017 - 2021 her.