Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv / Følger av Covid-19

Hva SV vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv

Folk skal ha en jobb å gå til. Det er vårt ansvar som samfunn. Å ha jobb skaper selvstendighet økonomisk og er viktig av sosiale og helsemessige grunner. 

SV vil sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid og lønnstilskudd. 

Folk må få komme seg ut og fram. Derfor fremmet vi et omfattende forslag om universell utforming i Stortinget i våres. Dessverre fikk vi ikke flertall. 

Vi vil ta kampen for at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal være en selvsagt del av statens arbeidsmarkedspolitikk. Alt annet er diskriminering.

Vi må se på en ordning med lengre hvilende uføretrygd enn ti år som i dag og varig lønnstilskudd til arbeidsgiver, slik at flere kan få vanlig lønn og opptjening. 

Vi vil gjeninnføre 2025 som mål for et tilgjengelig Norge, og sikre et universelt utformet Norge innen 2035. Men vi må ha enda høyere ambisjoner for utdanningssektoren. Manglende universell utforming ekskluderer store elev- og studentgrupper undervisningen. Vi må også sikre at skolepensum er i det formatet elever med nedsatt funksjonsevne har behov for, for å kunne delta fullgodt i opplæringen. 

Vi har fremmet forslag i Stortinget om en statlig ordning med delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg i norske kommuner og fylker, der skole og undervisningsarealer og bygg skal prioriteres. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag. 

Bilstøtte til folk som er avhengig av bil på grunn av sykdom eller funksjonsnedsettelse er redusert av Høyre/Frp-regjeringen. De nye reglene gjør at folk som ikke kan være i utdanning eller jobb mister støtten til bil. Dermed er det ikke lenger noen hjelp til å komme seg på butikken, til legen eller på besøk til venner. Dette er et kutt som skaper isolerende tilværelser for folk. Vi vet at kuttet i denne ordningen har ført til at som har hatt tilrettelagt arbeid ikke har fått bilstøtte fordi NAV tolker «jobb» som lønnet arbeid. Dermed mister folk mulighet for bil, og kan dermed heller ikke komme seg til arbeidsplassen hvor de har jobbet i årevis. Slike smålige kutt er provoserende.

Vi vil styrke diskrimineringslovgivningen, og har foreslått å endre den slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes. Vi vil ha tiltak mot diskriminering og ulike former for sosial ekskludering av personer med funksjonsnedsettelser i skole, arbeid og i samfunnet ellers.

Se SVs stortingsprogram for 2017 - 2021