Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv

Hva partiene vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv

Vi har spurt partiene hva de vil gjøre for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. 

Arbeiderpartiet - Ap, Dag Terje Andersen: Vi går til valg på en politikk for å skape flere arbeidsplasser, inkludere flere i arbeidslivet og fornye og forsterke arbeidsmiljøloven. Fordi vårt mål er at alle skal med.

Fremskrittspartiet - FrP, Siv Jensen: Å få flere funksjonshemmede i arbeid vil være en av løsningene for å dekke opp sysselsettingsbehovet og få andelen sysselsatte i yrkesaktiv alder opp. 

Høyre - H, Stefan Heggelund: Vårt mål er et inkluderende og godt arbeidsliv. Vi må tilrettelegge bedre slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. 

Kristelig Folkeparti - KrF, Olaug Bollestad: Redusert funksjonsevne betyr ikke nødvendigvis redusert arbeidsevne. Norge har ikke råd til at 85 000 står utenfor arbeidslivet.

Miljøpartiet de Grønne - MDG, Une Aian Bastholm: Vårt mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi vil at ingen står utenfor, men at alle får delta i samfunnet. Det er likestilling. 

Sosialistisk Venstreparti - SV, Karin Andersen: Folk skal ha en jobb å gå til. Det er vårt ansvar som samfunn. Å ha jobb skaper selvstendighet økonomisk og er viktig av sosiale og helsemessige grunner. 

Senterpartiet - Sp, Per Olaf Lundteigen: Senterpartiet vil fortsette å prioritere statlig lønnstilskudd til arbeidsgiver og tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne og som ikke mottar full uføretrygd.

Venstre - V, Sveinung Rotevatn: Venstre kjemper for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne på Stortinget, og er ett av bare to partier som gikk inn for å grunnlovsfeste Norges tilslutning til CRPD.