Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Funksjonshemmede på flukt

Funksjonshemmede på flukt

FFO og FFO Oslo inviterer til frokostmøte 3. desember. Vi setter fokus på situasjonen til funksjonshemmede flyktninger. 

Det oppstod en spesiell situasjon i fjor da vi fikk en flyktningestrøm til landet. Fortsatt er millioner på flukt fra krigsherjede land. De risikerer livene sine for å unnslippe en hverdag som ikke lenger er trygg. 

Over 30 000 mennesker kom til Norge i fjor. Mange av dem har en funksjonshemming.  

I samarbeid med Scandic inviterer vi til frokost om temaet 3. desember kl. 09:00, Byråd i Oslo Geir Lippestad kommer for snakke om hvordan Oslo kommune jobber med flyktninger.

Se hele programmet og meld deg på her

FFO er i gang med en forenklet kartlegging der vi ser på hvilken helsehjelp asylsøkere får når de kommer til norske asylmottak. Prosjektleder Lise Grung forteller om prosjektet. 

Fortsatt forskjellsbehandling i Norge

I tillegg til å sette fokus på ekstra sårbare grupper, vil vi også ta opp funksjonshemmedes rettigheter og levekår i Norge. Status for funksjonshemmede i Norge viser at vi har kommet langt på mange områder, men fortsatt er det mye som gjenstår. 

Sivilt samfunn rapporterte på konvensjonen for første gang i 2015 og rapporten viser flere mangler. Generalsekretær Lilly Ann Elvestad innleder om FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Leder av FFO Oslo Arnt Holte er møteleder. 

Velkommen til frokostmøte!

 

Foto: Plan International