Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Funkis take-over på Kulturhuset

Funkis take-over på Kulturhuset

Funiks take-over på Kulturhuset

Mandag 3. desember, FNS internasjonale dag for funksjonshemmede, fyller vi Kulturhuset i Oslo med arrangementer for funksjonshemmede og deres pårørende.

I år er det også ti år siden FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft internasjonalt, og fem år siden Norge underskrev. Vi feirer dagen på Kulturhuset i Oslo!

Alle arrangementene er gratis og tilgjengelig for funksjonshemmede. Ingen påmelding er nødvendig.

Minoritet i minoriteten
Tid: 03.12 kl. 12:30 – 14:00
Sted: Boksen, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Unge Funksjonshemmede

Mange tilhører flere minoriteter, og kan være dobbelt utsatt for diskriminering i møte med arbeidslivet. Samtidig finnes det lite kunnskap om diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser som tilhører flere minoriteter. På seminaret presenteres en fersk rapport om dobbeltdiskriminering i arbeidslivet. Det blir også debatt med minoritetsorganisasjoner og politikere.
Mer informasjon.

 

Bursdagsfeiring med samtale om høyere utdanning og skole
Tid: 03.12 kl. 14:00 – 16:00
Sted: Boksen, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Norges Handikapforbunds Ungdom i samarbeid med Press og Uloba.

NHFU inviterer til bursdagsfeiring av FN konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne. De byr på kake og en samtale om skole og høyere utdanning.
Mer informasjon.

 

Kjenn dine rettigheter, få mer punch!
Tid: 03.12.2018 kl. 14:15 – 15:30
Sted: Laboratoriet, Kulturhuset i Oslo
Arrangør: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon


Skolens formålsparagraf slår fast at "opplæringen skal åpne dører mot verden og fremtiden". For funksjonshemmede ville det være en fin start om de klarte å åpne dørene inn til skolen. 
Tunge dører som er vanskelige å bruke, trapper uten ramper, mangel på heiser, utilgjengelige toaletter, manglende teleslyngeanlegg og ledelinjer gjør at mange funksjonshemmede er utestengt fra sin nærskole. 

FFO presenterer heftet "Skolestart", som FFO har utarbeidet med tilskudd fra Extrastiftelsen. Heftet er rettet til foreldre med barn med funksjonsnedsettelser, og omhandler rettigheter for eleven ved skolestart og gjennom skolegangen. 

På arrangementet vil du også få høre erfaringene til en mor med et funksjonshemmet barn, og deres møte med skolesystemet.
Se arrangementet på Facebook.