Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Frykter mindre fokus på universell utforming

Frykter mindre fokus på universell utforming

Regjeringen har kun satt av 26 millioner i stimuleringsmidler som vil bli styrt mot tverssektorielle og høyt prioriterte tiltak.

–  26 millioner er altfor lite. Vi skjønner ikke hva regjeringen har tenkt, sier rådgiver i FFO, Cato Lie. 

I slutten av januar lanserte regjeringen den nye handlingsplanen for universell utforming 2015-2019. Visjonen fra forrige handlingsplan om et universelt utformet samfunn innen 2025, er borte. Erstatningen er «et samfunn der alle kan delta», en mye mer diffus visjon uten en klar tidsramme. 

Mangler midler

Den nye handlingsplanen lister opp 47 tiltak fordelt på ulike områder, de fleste er velkjente og er iverksett skissert tidligere, de har blitt en del av regjeringen politikk.

Til tross for mange tiltak uteblir den økonomiske satsningen. I 2016 satset for eksempel regjeringen 59,7 milliarder på samferdsel, der lite går til tiltak innenfor universell utforming.

Beskriver status

Handlingsplanen gir et godt bilde av tilgjengelighetsstatus i dagens Norge. Kun syv prosent av offentlige bygg i norske kommuner har tilgjengelig inngangsparti. Handlingsplanen skisserer få tiltak på områder som for eksempel bygg, bolig og utearealer.

– Dette er altfor dårlig. Land vi liker å sammenligne oss med har kommet mye lenger enn dette. Skal vi snu trenden må det et krafttak til fra regjeringens side, sier Lie.  

Løfter velferdsteknologi

Handlingsplanen setter fokus på nye områder som blant annet IKT, velferdsteknologi og hverdagsteknologi.

Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg snakket om velferdsteknologi, eller verdighetsteknologi som hun kaller det. Nettopp dette verdighetsperspektivet er viktig for FFO.

– Vi setter menneskers verdighet i sentrum i vårt arbeid knytte til velferdsteknologi, sier Lie.

Varsler utredning

Regjeringen varsler at de vil gjennomføre en utredning som skal se på muligheter, handlingsrom og tidsperspektiv for å nå et universelt utformet samfunn.

– FFO er positive til en slik utredning, men er også bekymret for at det blir lenge til vi når er universelt utformet samfunn, sier Lie.

Interesseorganisasjoner inviteres inn i et forum for utveksling av informasjon og synspunkter på tiltak, profil og fremdrift i handlingsplanen.

– Vi ser frem til å få spille inn våre prioriteringer i det videre arbeidet, sier Lie. 

FOTO: Skjermdump, regjeringen.no