Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Frykter enormt kutt vil rasere bistandsarbeidet

Frykter enormt kutt vil rasere bistandsarbeidet

Regjeringen legger opp til å kutte bistandsbudsjettet til sivilt samfunn med hele 65 prosent, noe som vil ramme vårt arbeid svært hardt. 

 Funksjonshemmede skal være en prioritert gruppe i norsk bistand, derfor mener vi at funksjonshemmede og funksjonshemmedes organisasjoner må skjermes fra dette forslaget, sier bistandsfaglig rådgiver, Hanne Witsø.

Funksjonshemmede er en av verdens mest marginaliserte, diskriminerte og fattige grupper. Det FFO har bygget opp sammen med partnere i sør, står nå i fare for å bli rasert. Får regjeringen gjennomslag for kuttet på 65 prosent rammes funksjonshemmede ekstra hardt. ­

Bistandsarbeid tar tid

Det er tidkrevende å endre lover og budsjetter slik at funksjonshemmede får bedre rettigheter og bedre levekår. Det tar ofte lang tid før politikk implementeres og man ser endring. FFO og de andre organisasjonene i Atlas-Alliansen jobber derfor i et langsiktig perspektiv, noe NORAD også har akseptert så langt.

 Vi vet fra Norge at det å påvirke myndigheter tar tid; det tar tid å endre et samfunn, sier Witsø.

Demonstrerte mot forslaget

Onsdag 4. november demonstrerte FFO og flere andre organisasjoner mot forslaget om bistandskutt. Regjeringen ønsker å bruke midlene til å styrke innsatsen i flyktningkrisen, ved å omprioritere midler fra langsiktig arbeid. Vi mener at det ikke er de fattige og funksjonshemmede som skal måtte betale for flyktningkrisen.   

FFO driver NORAD-finansierte bistandsprosjekter via Atlas-Alliansen. Våre prosjekter dreier seg om organisasjonsutvikling/good governance og myndighetspåvirkning. Funksjonshemmedes organisasjoner i det det globale sør har i svært liten grad driftsstøtte fra egne myndigheter.

Bildet er tatt under demonstrasjonen. Fra venstre: Bistandsrådgiver i FFO Hanne Witsø, generalsekretær Knut Magne Ellingsen og fagpolitisk leder, Ingunn Ulfsten.