Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Forventningene øker, mens vilkårene svekkes

Forventningene øker, mens vilkårene svekkes

FFO mener det er på høy tid å styrke rammevilkårene for funksjonshemmedes organisasjoner. 

Funksjonshemmedes organisasjoner sitt likemannsarbeid er nå aktuelt i svært mange sammenhenger. FFO opplever økte forventninger fra både myndighetenes side, og fra mange andre samfunnsaktører.  

Samtidig som vi opplever økt etterspørsel, svekkes rammevilkårene våre. Tilskuddsordninger for funksjonshemmedes organisasjoner har over tid hatt en negativ utvikling. Andre inntektsmuligheter er også blitt færre fordi vilkårene endres og strammes inn.

Funksjonshemmedes organisasjoners virksomhet har stor betydning for den norske velferdsmodellen. Organisasjonene er tjenesteutviklere og entreprenører for myndighetene, og det stilles krav til profesjonalitet på det som leveres. I tillegg til lovpålagte medvirkningsstrukturer utvikles det brukermedvirkningsarenaer innen ulike forvaltningsorgan og i offentlige virksomheter. Stadig oftere trekkes brukerrepresentanter inn som eksperter. Når funksjonshemmedes organisasjoner skal bidra inn på disse arenaene, kreves det kompetanse hos brukerne. 

Funksjonshemmedes organisasjoner har behov for både frie midler og tilskudd til utvikling av likemannsarbeidet. FFO ber i statsbudsjettet for 2018 om at tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner styrkes betydelig. Vi anslår et beløp på 70 millioner friske kroner i 2018 for å sette organisasjonene i stand til å møte krav som stilles. Innenfor denne økningen foreslår vi at det avsettes 10 milloner kroner som utviklingsmidler innenfor likemannsarbeid.