Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / For meg er det frihetskamp

For meg er det frihetskamp

Det kjempes frihetskamper i Norge hver dag. De kjempes av funksjonshemmede og kronisk syke som søker frihet i eget liv. Derfor er valgkampen alvor for FFO. Partiene som vinner vil få stor makt. Vil makten være til hjelp i våre frihetskamper?

Les vår flyer om frihetskamp

Hvordan vil partiene støtte våre frihetskamper?

Vi har spurt partiene på stortinget om hvordan de ønsker å bidra i våre frihetskamper. Les hva partiene svarer

 

To frihetskamper i 2017 er:

BPA-ordningen
Funksjonshemmede med stort assistansebehov har rett til å få brukerstyrt personlig assistanse. BPA gir praktisk og personlig hjelp i og utenfor hjemmet. Ordningen gir frihet fordi bruker bestemmer over den selv. Kommunen har plikt til å tilby ordningen. Problemet er at ordningen praktiseres ulikt i kommunene. Altfor mange brukere opplever at BPA er en frihetskamp.
Les BPA er frihet
Les Mer makt til kommunene gir mindre frihet

Universell utforming innen offentlig transport
70% av norske stasjoner er utilgjengelige for store deler av befolkningen. Et hovedproblem er å komme av og på transportmiddelet. Det gjør det vanskelig eller umulig for mange å bruke buss, tog, trikk, taxi og fly i hverdagen og ferie. Derfor er universell utforming og tilgjengelighetskrav viktig i vår frihetskamp.
Les UU i Nasjonal transportplan
Les enklere ombordstigning gir frihet


Dette er to av mange frihetskamper – som utkjempes daglig i varierende grad av den enkelte.

Fra 6.-12. juni setter FFO fokus på funksjonshemmedes frihetskamper gjennom kampanjen «For deg er det valgkamp, for meg er det frihetskamp».

 

Hva sier partiene om BPA og Universell utforming innen transport?
I forbindelse med stortingsvalget 2017 har FFO sett nærmere på partienes stortingsprogram, og hva partiene går til valg på – relevant for BPA og universell utforming innen offentlig transport. Vi har vurdert partiene på disse temaene:
FFOs velgerguide: BPA
FFOs velgerguide: Universell utforming innen offentlig transport

#Frihetskamp
Vi oppfordrer hele Norge til å vise solidaritet med den frihetskampen mange funksjonshemmede og kronisk syke kjemper hver dag. Vis tegnspråkstegnet for «RESPEKT», ta en selfie, og legg ut på sosiale medier som instagram/facebook og twitter.

Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter
Følg oss på Instagram