Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO vil ha utvidet TT-ordning

FFO vil ha utvidet TT-ordning

Cato Lie i høring

Mandag la FFO frem sine synspunkter på statsbudsjettet for transport- og kommunikasjonskomiteen. Universell utforming av kollektivtransporten og TT-ordningen var høyaktuelle temaer.

En undersøkelse gjort av Sintef i 2015 viser at 46 % av personer med nedsatt funksjonsevne, av om lag 260 respondenter - mener transport er en utfordring i hverdagslivet, sa rådgiver i FFO, Cato Lie, og var bekymret.

FFO ba om at 2035 settes som endelig frist for universell utforming av kollektivtransporten. Universell utforming handler om å tilrettelegge for alle, men i samferdselssektoren har det i stor grad vært fokus på personer med nedsatt bevegelse og syn.

På- og avstigning er en stor utfordring på de ulike transportmidlene. FFO mener dagens løsninger ikke er gode nok. FFO viste til noen løsninger som er gode:

  • Alle busser bør utstyres med heis eller rampe som kan betjenes av bruker.
  • Kun et fåtall togstasjoner er universelt utformet. FFO foreslår at alle stasjoner som ikke skal oppgraderes til universell utformingsstandard i overskuelig fremtid, blir tilrettelagt så raskt som mulig.
  • Ambulift eller ramper er bedre løsninger enn å bli båret inn og ut av fly

Noen kan ikke reise kollektivt

FFO mener at selv om kollektivtransporten i fremtiden blir tilgjengelig/universelt utformet, vil det likevel være noen som ikke kan reise kollektivt av ulike årsaker. Det innebærer en isolert tilværelse og hindrer et aktivt sosialt liv.
- Disse menneskene er helt avhengig av en god TT-ordning, forklarte Cato Lie.

TT-ordningen ble i sin tid etablert for å kompensere for manglende tilgjengelighet til offentlig transport. Den er fylkeskommunal, og praktiseres svært ulikt i fylkene. Regjeringen foreslår dessverre ingen utvidelse i nasjonal TT-ordning i sitt budsjettforslag.

FFO ber derfor om en årlig budsjettøkning på 45 mill. kroner og at 6 nye fylker inkluderes i ordningen i 2018 og 2019.

- Slik kan man sikre et godt og likeverdig transporttilbud og bedre livskvalitet til de det gjelder, uavhengig av hvilket fylke man bor i, sa Lie på vegne av FFO.

Berit T Larsen på høringMedlemsorganisasjoner ekskludert

Norsk Epilepsiforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Blindeforbund søkte om egne høringer, men fikk avslag fra transport- og kommunikasjonskomiteen. FFO delte av sin tid slik at organisasjonene hadde mulighet til å legge frem sine merknader til statsbudsjettet.

- FFO som paraply jobber for det som er felles for våre medlemsorganisasjoner, men i tillegg har medlemsorganisasjonene egne saker og vinklinger de har behov for å ta opp med de folkevalgte, sa fagpolitisk leder Berit Therese Larsen, og håpet komiteen neste år ville vurdere og åpne for egne høringer igjen.

Les FFO sin merkand til transport - og kommunikasjonskomiteen