Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO trenger din hjelp

FFO trenger din hjelp

Kjenner du til de gode løsningene for ombordstigning? Da vil vi høre fra deg. 

Ombordstigning på transportmidler er en stor utfordring for mange med forflytningsproblemer og andre typer funksjonsnedsettelser. Selv om enkeltelementer er på plass, er ikke løsningene som benyttes i dag gode nok. 

Personer med funksjonsnedsettelser sliter daglig når det gjelder å komme seg inn på en buss, et tog, ombord på et fly, eller inn på en ferge. Vi mener situasjonen altfor mange steder er uholdbar og ønsker å gjøre noe med dette.  

FFO har fått i oppdrag av Deltasenteret å kartlegge hvilke gode løsninger for ombordstigning som finnes utenfor landegrensene. Det er ofte nyttig å se hvilke løsninger som er valgt i andre land. Vi trenger din hjelp å finne de gode alternativene og løsningene som vi kan lære av eller ta i bruk selv.

Har du opplevd eksepsjonelt gode løsninger når du selv har vært på reise, eller har du hørt noen skryte veldig av en type ordning? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Send tips til hvilke løsninger vi bør se nærmere på til FFOs rådgiver cato.lie@ffo.no.