Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO søker likestillingsminister!

FFO søker likestillingsminister!


For å skape lik deltagelse i samfunnet trenger vi en likestillingsminister som kjenner de største utfordringen for funksjonshemmede og kronisk syke. Hva trenger våre grupper fra likestillingsministeren? Hva vil partiene prioritere om de får likestillingsministerposten etter stortingsvalget? 


FFO mener likestillingsministeren er en av de viktigste ministerpostene for funksjonshemmede og kronisk syke, og ønsker å sette fokus på det.  

14.-27. august jakter FFO på den beste likestillingsministeren, og jakten starter selvsagt på… Arendalsuka! Følg oss der på stand. Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram. Les mer om FFO på Arendalsuka.

 

Se flyer laget i forbindelse med "FFO søker likestillingsminister"

 

Hvem er beste Likestillingsministerkandidaten og hvorfor?

Annonse FFO søker likestillingsministerSe «stillingsannonse», og tips oss gjerne om aktuelle kandidater! Tips og søknader merkes #MinMinister og/eller #MinLikestillingsminister og postes på Instagram/Twitter/Facebook.

Hva mener FFO Likestillingsministeren må fokusere på?

Mer likestilling i skolen:
Elever har svært ulike behov for tilrettelegging av læresituasjonen. I grunnskolen blir 3 av 4 som får spesialundervisning tatt ut av klasserommet, og rundt 40% av spesialundervisningen blir gitt av ufaglærte assistenter. 20% av fysisk funksjonshemmede barn får ikke gå på nærskolen pga manglende tilgjengelighet. Resultatet er utestengelse fra det faglige og sosiale miljøet i klassen. Elevene må i langt større grad få tilrettelegging som er tilpasset deres individuelle behov. Slik kan likestilling i skolen skapes.

  • Tilpasset undervisning i klasserommet
  • Lærere som har kompetanse om funksjonshemminger og kronisk sykdom
  • Gjøre alle skoler fysisk tilgjengelige innen 2030

Mer likestilling i livet:
Mennesker med funksjonshemning og kronisk sykdom har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Funksjonshemmede har utgifter som andre ikke har. Mange er helt avhengige av økonomiske støtteordninger for at det skal gå rundt. Hvilken kommune du bor i kan være helt avgjørende for hva slags liv du som funksjonshemmet får leve. Det kan være stor forskjell på å ha rettigheter og det å få dem oppfylt. Politikere må sørge for at folks ekstrakostnader knyttet til det å være funksjonshemmet eller kronisk syk blir kompensert. Slik sørger vi for likestilte levekår for funksjonshemmede og kronisk syke.

  • Sørge for at kostnader ved funksjonshemming og kronisk sykdom kompenseres
  • Sikre gode levekår for personer som står utenfor arbeidslivet
  • Ha et likestilt arbeidsmarked
  • Tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne må ratifiseres og inkorporeres fullt ut i norsk lovverk (CRPD)

Hva mener DU likestillingsministeren må fokusere på?

Vi spør publikum under Arendalsuka om hvilke saker de mener det er viktig at likestillingsministeren er opptatt av. Kom på stand og fortell oss det. Se resultatet ved å søke opp #MinMinister #MinLikestillingsminister på Instagram/Twitter. Delta gjerne selv også!

 

FFO søker likestillingsminster – debatt

FFO har egen debatt på Arendalsuka onsdag 16. august med dette temaet, Vi utfordrer Solveig Horne, Barne- og likestillingsminister (FrP), Dag Terje Andersen (Ap), Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Bård Vegard Solhjell (SV) på hvilket parti som har best politikk på likestilling.
Les mer (Facebook)

 

Terningkast på inkluderende skole og levekår

FFO har vurdert stortingsprogrammene til de partiene som er representert på stortinget i denne perioden. Vi gir terningkast på partienes programmer på temaene inkluderende skole og levekår (helse), to viktige temaer som kan styrke eller svekke likestilling for våre grupper.
FFOs velgerguide: inkluderende skole