Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

Senterpartiet - BPA

Senterpartiet – terningkast 2
De omtaler BPA. De ønsker å videreføre rettigheten, men det skulle bare mangle. Pluss for å ønske å sikre valgfrihet rundt hjemmetjenester. Hjemmeassistent nevnes, men det er litt uklart hva det er. Minus for å bare ønske frie midler til kommunene, det tror vi ikke vil styrke BPA-ordningen.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Senterpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 90 sider)

Senterpartiet vil videreføre BPA-ordningen.

 

Hjemmetjenester til personer med nedsatt funksjonsevne må utformes slik at valgfrihet og mulighet til å styre egen hverdag, sikres.

 

Partiet vil styrke og utvide ordningen med hjemmeassistent for praktisk hjelp i hjemmet for familier med stor omsorgsbyrde eller som midlertidig er i en vanskelig situasjon.

 

Kommuner: Partiet vil videreutvikle et godt offentlig tjenestetilbud i hele Norge. Helse, skole og velferd skal være godt utbygd over hele landet, og sikre folk et likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor man bor. God finansiering av alle landets kommuner er derfor avgjørende. Senterpartiet er opptatt av tilstrekkelig finansiering av barnehage, skole, hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Når disse fungerer godt reduseres også behovet for de mer spesialiserte tjenestene. Offentlige tjenester skal tilbys nær folk. Alle de viktigste tjenestene skal være tilgjengelig der folk bor.

 

Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil. At kvaliteten skal være likeverdig over hele landet burde være en selvfølge. Alle nye oppgaver må fullfinansieres. Partiet går inn for en omfattende oppgaveoverføring til kommuner og fylker på områder som vil tjene på at lokal kompetanse og forvaltningskunnskap blir brukt når løsningene utformes. Vi vil videreføre arbeidet med overføring av oppgaver til alle kommuner og fylkeskommuner.

 

Partiet vil:

  • At tilskudd til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler.

-

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.