Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs velgerguide: BPA / Følger av Covid-19

Ap - BPA

Arbeiderpartiet – terningkast 2
De sier ingenting om BPA. Det er bra at de ønsker å sikre inntekter, men dette blir for vagt.

Dette har vi basert terningkastet på:

Fra Arbeiderpartiets stortingsprogram 2017-21
(Programmet har 94 sider)

Partiet har ingenting om BPA eller funksjonsassistent i sitt program.

 

Partiet mener at for mange i dag faller utenfor arbeidslivet. Det gjelder blant annet mange seniorer, personer med nedsatt funksjonsevne og syke som har mye å bidra med.

 

Partiet vil:

  • Benytte sterkere virkemidler for å gi flere mennesker med funksjonshemminger innpass i arbeidslivet

Partiets mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Arbeid er nøkkelen til frihet og selvstendighet for den enkelte. Det er også grunnlaget for vekst og verdiskaping for landet og forutsetningen for vår velferdsmodell. Vil skape et Norge der folk kan være forskjellige men likeverdige, der alle skal bidra, fordi alle trengs.

 

Partiet vil:

  • Styrke kommunenes arbeid med å gi familiene med varig syke barn en individuell plan og et koordinert og helhetlig tilbud fra det offentlige
  • En helhetlig gjennomgang av ordningene for foreldre til syke barn og barn med særlige behov, med mål om å forenkle og styrke rettighetene til familiene
  • Vurdere vilkårene for ordninger rettet mot foreldre til syke barn, inkludert forhøyet hjelpestønad, slik at ytelsene også kan gis etter fylte 18 år når foreldre har omsorg for kronisk syke barn.

Kommuner:

Partiet mener det er fornuftig med endringer i kommunestrukturen der dette betyr en styrking av tjenestetilbudet for innbyggerne.

Partiet vil:

  • Øke kommunesektorens inntekter for å sikre bedre kommunale tjenester
  • Ha en gjennomgang av det kommunale og fylkeskommunale inntektssystemet for å sikre et likeverdig tjenestetilbud i hele landet.

 -

Teksten hentet ut fra programmet er relevant opp mot BPA. Hentet fra partiets nettside sent i mai 2017 (etter landsmøtet). Med forbehold om at partiets program er foreløpig og ikke korrekturlest.