Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO-familien vokser

FFO-familien vokser

To nye organisasjoner ble medlem i FFO-paraplyen under representantskapsmøtet i helgen. Dermed representerer FFO nå 77 medlemsorganisasjoner.

44 av FFOs medlemosrganisasjoner var til stede under FFOs representantskapsmøte 22. november. I tillegg var flere av FFOs fylkesorganisasjoner til stede. 

Foruten de formelle møtepunktene i representantskapet, fikk forsamlingen gode inledninger og påfølgende diskusjoner med Ole Frithjof Nordheim, som er leder av Prioriteringsutvalget, samt en innledning fra Ivar Sæther, som sitter i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som er i ferd med å gjennomgå NAV.

Nye medlemmer i FFO

To organisasjoner hadde søkt om medlemskap i FFO, og søknaden ble behandlet i representantskapet. Stine Buan fra Blærekreftforeningen og Pål Kjeldsen fra Hjernesvulstforeningen presenterte sine respektive organisasjoner, og begge ble enstemmig stemt inn som nye medlemmer i FFO.

Stine Buan, styreleder i BlærekreftforeningenPål Kjeldsen, styreleder i Hjernesvulstforeningen

Blærekreftforeningen er en interesseorganisasjon for alle som er berørt av blærekreft. Gjennom organisasjonen kan du møte noen av de 11 000 som lever med blærekreft i Norge, deres pårørende og andre interesserte.

Les mer om Blærekreftforeningen her

Hjernesvulstforeningen ble etablert 22. mars 2009, og har i overkant av 500 medlemmer. Både de som har fått diagnosen hjernesvulst og pårørende kan bli medlemmer. Foreningen har som mål å være en støtte for disse, og bidra til å spre kunnskap om hva det vil si å leve med denne diagnosen.

Les mer om Hjernesvulstforeningen her.

Last ned presentasjoner fra representantskapsmøtet: