Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Extrastiftelsen gir støtte til brukermedvirkning

Extrastiftelsen gir støtte til brukermedvirkning

- Det er veldig gledelig! Nå kan vi endelig begynne å tilby enda flere godt skolerte brukermedvirkere, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. 

FFO fikk torsdag innvilget søknad av Extrastiftelsen til å igangsette prosjektet «Brukermedvirkning – en arena for påvirkning gjennom frivillighet». Formålet med prosjekt er å styrke brukermedvirkningsarbeidet i organisasjonen. Prosjektet er treårig og starter opp til høsten 2017.

FFO har i mange år skolert og tilbydd brukermedvirkere til ulike organer, og den stadig økende etterspørselen har vært krevende å oppfylle. Mangel på midler har spilt inn.

 Vi har merket at etterspørselen har økt, særlig på kommunalt nivå innen blant annet helse- og omsorgssektoren.  At vi nå får mulighet til å begynne med en større innsats på dette arbeidet, gjør at vi på sikt vil kunne fylle et stort behov for brukermedvirkere, forteller Elvestad. 

FFO er største tilbyder

Med 82 medlemsorganisasjoner og rundt 335 000 medlemmer er FFO den organisasjonen som har aller flest oppnevnte brukerrepresentanter i forvaltningen, alt i fra NAV lokalt og i fylket, innen helseforetak, regionale brukerutvalg og kommunale- og fylkeskommunale råd.   

 Vi anslår at det finnes rundt 3000 brukerrepresentanter som alle er oppnevnt eller foreslått av FFO i dag. Samtidig har vi forsiktig anslått at det trengs om lag 6 000 brukerrepresentanter fra FFO for å fylle behovet, sier Elvestad.

Utarbeide systemer for opplæring og oppfølging

Et av hovedmålene med prosjektet er å utarbeide gode rutiner for opplæring og oppfølging av brukerrepresentanter fra medlemsorganisasjonene.

Vi ønsker å utarbeide gode modeller og rutiner for oppfølging av brukerrepresentanter. Brukerrepresentanter skal representere mangfoldet i FFOs medlemsorganisasjoner, og da trengs det kvalitetssikret opplæring for å gi den enkelte god forståelse for rollen sin, sier Elvestad.

 

  Tusen takk til Extrastiftelsen!