Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Eva Buschmann innstilt som styreleder

Eva Buschmann innstilt som styreleder

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i FFO er klar. Buschmann som er generalsekretær i CP-foreningen er innstilt som ny styreleder.

Buschmann er ny i hovedstyret, men har lang fartstid fra FFOs organisasjoner. Hun er generalsekretær i egen organisasjon og har tidligere vært ansatt både i FFO og i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Hun representerer og har representert FFO i mange råd og utvalg og er en pådriver både på det interessepolitiske og organisatoriske området.

Eva representerer en breddekompetanse som er viktig for FFO, sier valgkomiteen det i styrets innstilling.

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har hatt som mål å komme fram til en sammensetning av nytt hovedstyre som både har en representativ bredde og en kompetanse som er viktig for vår paraplyorganisasjon. Det har også vært viktig å fremme et forslag på nytt hovedstyre som sikrer bred organisasjonserfaring, gode samarbeidsevner og erfaring med politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging samt klare tanker om FFO som en interessepolitisk aktør framover. Å bidra aktivt i iverksettingsfasen av FFOs strategi er viktig. Valgkomiteen mener at kandidatene samlet vil utgjøre et godt team i dette arbeidet.

1. nestleder: Helene Thon fra Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) er foreslått. Hun er generalsekretær i egen organisasjon. Hun er også ny i FFOs hovedstyre, men har vært tett på FFOs interessepolitiske arbeid i hele sin tid i FFHB, og har god kunnskap om organisasjonsmangfoldet. Hun har de siste fire årene vært styremedlem i Frivillighet Norge.

2. nestleder: Harald Kvame Hansen fra Landsforbundet for utviklingshemmede (LUPE) og pårørende. Han er styreleder i egen organisasjon, og har lang erfaring. Han representerer også en erfaring frå FFOs arbeid lokalt. Han har i inneværende periode vært styremedlem. Hansen har et bredt interessepolitisk engasjement, og med spesiell kunnskap knyttet til skole og oppvekst.

 

Styremedlemmer: (i alfabetisk rekkefølge)

                         Geirr Abelsen, Mental Helse                                                           (gjenvalg)

                         Einar Belck-Olsen, ADHD Norge                                                   (ny)

                         Lars Aksel Berge, Norges Døveforbund                                         (ny)

                        Alf Magne Bye, Norges Parkinsonforbund                                      (ny)

                        Tariq Eide, Norges ME-forening                                                      (ny)

                        Tone Granaas, Norsk Revmatikerforbund                                         (ny)

                        Unn Ljøner Hagen, Norges Blindeforbund                                       (ny)

                        Eddy Kjær, Stoffskifteforbundet                                                       (ny)

                         Ann Iren Kjønnøy, Norsk forening for cystisk fibrose                     (gjenvalg)

 

9 nye kandidater i hovedstyret

I forslaget er det 9 kandidater som er nye i FFOs hovedstyre, mens 3 av kandidatene har én eller to perioder bak seg. Fem av de som er foreslått har selv en funksjonshemning/kronisk sykdom, tre er pårørende og fire er ansatte i egen organisasjon. I forslag til nytt styre er det et aldersspenn fra 34 til 61 år, og det er en gjennomsnittsalder på 53.