Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Brukere som medforskere

Brukere som medforskere

Det er satt i gang et større forskningsprosjekt om brukermedvirkning der brukerne selv er med og forsker. 

FFO og flere andre organisasjoner er med på laget når forskere fra Høgskolen i Lillehammer (HIL) og Unviersitetet i Bergen (UiB) starter et forskningsprosjekt som skal styrke kunnskapen om hvordan brukermedvirkning fungerer i norske kommuner.

Prosjektet tar for seg brukermedvirkning på både politisk, system- og individnivå. Formålet er å finne bedre svar på alt fra om den overordnede politikken fungerer til hvordan enkeltbrukere opplever møtet med velferdstilbudet og de ansatte. 

Det er ikke uvanlig at de det forskes på, tas med i forskningsprosjekter. I dette tilfellet skal de åtte medforskerne spille en mye mer sentral rolle enn det som er vanlig.

Les mer om prosjektet i Handikapnytt

Foto: Ivar Kvistum, Handikapnytt