Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Brudd på barns rettigheter belyses

Brudd på barns rettigheter belyses

Forum for barnekonvensjonen og Barneombudet presenterer sine funn for FNs barnekomité i Genève denne uken.

For de fleste barn i Norge er Norge et godt sted å vokse opp. Det er generelt stor enighet om å prioritere barn og unges situasjon og oppvekstvilkår. Likevel er det barn og unge i Norge som lever i sårbare situasjoner og som opplever brudd på sine rettigheter.

Forum for barnekonvensjonen har vært til stede sammen med den norske delegasjonen i pre-session med FNs barnekomite i Genève, hvor noen av hovedutfordringene har blitt presentert til FNs barnekomite. Hovedutfordringene kom frem av de tre rapportene som ble lagt frem i september.

 

Anne Therese SortebekkBarn med nedsatt funksjonsevne

Barns manglende mulighet til å klage på brudd på sine rettigheter, utfordringer for barn med nedsatt funksjonsevne, at stadig flere barn og unge lever med psykiske problemer og situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere var noen av temaene.

At barn med nedsatt funksjonsevne løper større risiko for å bli utsatt for vold og overgrep enn andre barn, og at hjelpe- og behandlingstilbudet har store mangler, kommer frem av rapportene.

 

 

De tre rapportene til FNs barnekomité:

Forum for barnekonvensjonen: Supplerende rapport 2017
Barnas skyggerapport: «Kidza har rett»
Barneombudet: Med rett til å bli hørt

FFO er med i Forum for barnekonvensjonen, representert ved Anne Therese Sortebekk, faglig leder i Rettighetssenteret. (bilde).

 

På bildet øverst: Den norske delegasjonen med representanter fra Sametinget, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, barneombudet og Forum for barnekonvensjonen. F.v: Tone Foss Aspevoll, Brita Oskal Eira, Margrethe Anti, Liv Marie Melby, Petter Wille, Ivar Stokkereit, Elin Saga Kjørholt, Thale Skybak, Stine Langlete, Anne Lindboe, Anders Cameron, Anniken Barstad Waaler