Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Behovet for rettshjelp øker

Behovet for rettshjelp øker

Det har vært en stor økning i antall henvendelser til FFOs rettighetssenter i 2017. Økningen viser at funksjonshemmede fortsatt har et stort behov for rettshjelp. 

I 2017 behandlet rettighetssenteret 1233 saker, nesten 200 flere saker enn året før. Økningen i antallet henvendelser viser at det er store utfordringer knyttet til praktisering av lovverket.

- Vi ser at det er stor forskjell på å ha rett og få rett, og mange får ikke retten sin oppfylt, sier generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad. 

FFOs Rettighetssenter er et lavterskeltilbud som tilbyr rettshjelp til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende. Tilbudet er gratis.

Utfordrende å få tilrettelegging

Vi får også mange spørsmål knyttet til tilrettelegging av arbeidsplassen.

- De som kontakter oss spør gjerne hva de har krav på, og hva de kan forvente av tilrettelegging av arbeidsgiver. Mange opplever at arbeidsgiver ikke er villig til å tilrettelegge etter behov, eller at de ikke har kunnskap om arbeidstakers rettigheter. Og det er et problem, når tilrettelegging for mange er en forutsetning for å kunne delta i arbeidslivet, sier Elvestad.

Regjeringen ved Anniken Hauglie (H) skal nedsette et sysselsettingsutvalg som skal jobbe for å finne gode, løsninger slik at flere nedsatt funksjonsevne kan komme i jobb.

- Som paraplyorganisasjon for organisasjoner av kronikere og personer med nedsatt funksjonsevne har vi mye god brukerkunnskap. Dette perspektivet er svært viktig å få med, og derfor vi forventer å bli invitert med i utvalget, sier Elvestad.

De temaene vi får flest spørsmål om, er trygd, oppvekst og utdanning, økonomi og skatt, arbeidsliv og omsorgstjenester

 

De som tar kontakt er:

  • Funksjonshemmede og kronisk syke: 47 prosent av alle henvendelsene
  • Pårørende: 40 prosent av alle henvendelsene
  • Tjenesteapparatet/myndigheter: 6 prosent av henvendelsene