Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Årets samhandlere

Årets samhandlere

Stiftelsen Folkets Gave skal for tredje gang kåre Årets Samhandlere. Det skjer på Rehabiliteringskonferansen i Haugesund som arrangeres i forkant av Sildajazzen og samler flere hundre deltakere.

I år går konferansen av stabelen 4.- og 5. august 2015.

Sist var det Den Norske Turistforening som mottok prisen for prosjektet «AKTIV i 100»
«Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave.

Den deles årlig ut til noen som sammen gjør seg spesielt bemerket i samhandling om å bedre /gjenvinne funksjon(rehabilitering) for mennesker.

Kandidater kan være både personer, institusjoner, kommuner, bedrifter og frivillige lag- og organisasjoner, i samspill mellom minimum to aktører.

Prisen deles ut under den årlige nasjonale Rehabiliteringskonferansen i Haugesund i august.

«Årets Samhandlere» blir kåret av en nasjonalt sammensatt jury, etter innsendte forslag.

Alle som vil kan foreslå kandidater.

Disse sendes inn til post@folketsgave.no innen 31. mai 2015.

---

Statutter for «Årets Samhandlere»:

 • «Årets Samhandlere» er en ærespris opprettet av Stiftelsen Folkets Gave.
 • Den deles årlig ut til noen som sammen gjør seg spesielt bemerket i samhandling om å bedre /gjennvinne nksjon(rehabilitering)for mennesker.
 • Kandidater kan være både personer, institusjoner, kommuner, bedrifter og frivillige lag-og organisasjoner, i samspill mellom minimum to aktører.
 • Prisen deles ut årlig under den nasjonale Rehabiliteringskonferansen i Haugesund i august.
 • «Årets Samhandlere» blir kåret av en nasjonalt sammensattjury på maksimalt ni medlemmer, etter innsendte forslag.

Nasjonal juryen til ÅRETS SAMHANDLERPRIS 2015, juryen består av følgende personer:

 • Knut Magne Ellingsen, styreleder FFO, juryleder
 • Kjell Bjelland, Folkets Gave, jurysekretær
 • Tor Åm, samhandlingsdirektør, Helse- og omsorgsdeepartementet(HOD)- RH¨
 • Torill Lahnstein, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
 • Helene Arholm, regionsdirektør, Kommunenes Sentralforbund
 • Lise Corwin, folkehelsesjef, Den norske turistforening (DNT)