Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Arendalsuka: Det som telles, teller

Arendalsuka: Det som telles, teller

Ventelistepolitikken og frykt for brudd på frister gjør pasienter med kroniske sykdommer til taperne i helsevesenet.

Det siste året har det vært mye debatt om hvorvidt helsekøene i sykehusene øker eller minsker. Våren 2016 la Helsedirektoratet fram en rapport som blant annet slår fast at flere får hjelp, og pasienter venter kortere enn før på behandling. Men dette viser ikke et fullstendig bilde av kapasiteten på pasientbehandlingen ved sykehusene.

Mange får ikke oppfølging
FFO inviterer sammen med Diabetesforbundet, MS-forbundet, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Epilepsiforbund til debatt om ventelister og ventetider i helsevesenet. Debatten holdes på Thon Hotell Arendal torsdag kl. 10:30 - 12:00. 

Vi ønsker å vise et bredere spekter av utfordringene mange funksjonshemmede og kronisk syke står overfor i møte med helsevesenet.

- Det er mye som ikke telles eller måles, og dette påvirker sykehusenes prioriteringer. Vi frykter at pasienter med kroniske lidelser/sykdommer blir tapere i sykehusenes stadige streben etter å unngå fristbrudd og ventelister som synes på de offentlige statistikkene, sier Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet.

En fersk medlemsundersøkelse foretatt av MS-forbundet viser at mange med diagnosen MS (multippel sklerose) ikke får nødvendig informasjon eller oppfølging på grunn av tidsnød hos nevrologen og annet helsepersonell. De som er kronisk eller langvarig syke trenger regelmessig oppfølging. Og de vil kunne bli sykere dersom behandlingsprogrammet ikke følges. 

Følg oss for mer informasjon om Arendalsuka på Facebook, Twitter og Instagram for mer informasjon. 

Velkommen!