Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Alternativ rapport til FN-komiteen

Alternativ rapport til FN-komiteen

Onsdag 3. desember lanserte FFO på vegne av sivilsamfunnet Alternativ rapport til FN-komiteen. 

Rapporten ble overlevert av styreleder John Berg-Jensen til statsråd Solveig Horne i forbindelse med FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. 

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å ivareta det som kommer frem i rapporten. Dette er et prioritert arbeid som vi tar på høyeste alvor, sa statsråden da hun mottok rapporten.

Les rapporten i PDF-format

Les rapporten i Word-format

Det er advokat Else Leona McClimans som har jobbet tett sammen med FFO og de øvrige organisasjonene om skyggerapporten.

– Arbeidet vi har gjort det siste året avdekker at det foregår mye forskjellsbehandling i Norge, det gjelder blant annet innen utdanning og arbeidsliv. At det skorter på full deltakelse og medbestemmelse er en alvorlig form for forskjellsbehandling, sier hun.

Det kommer frem av rapporten at det vil være nødvendig å innhente mer kunnskap om ikke-diskriminering og at det trengs mer opplæring om konvensjonen, blant annet for å unngå bruk av tvang og maktmisbruk som det finnes mange eksempler på både innen utdannings- og helsesektoren.

Har rett, men får ikke rett

En av gjengangerne man har avdekket er at mange har rett, men uten å få rett. Blant annet avdekker rapporten at velferdstilbudet varierer fra kommune til kommune, noe som er problematisk når man finner eksempler på at flere flytter for å få bedre tjenester.

– Rettighetsoppnåelse bør ikke avhenge av hvor man bor, sier McClimans.

I Norge i dag er det bare rundt 43 prosent av personer med funksjonshemming som er i jobb mot over 71 prosent i samfunnet for øvrig.

– Dette handler mye om holdninger blant folk. Opplæring i konvensjonen vil derfor være helt sentralt for å vite hva den gir av både rettigheter og plikter, sier McClimans.

På bildet fra venstre: Prosjektleder Anne Therese Sortebekk, styreleder John Berg-Jensen, statsråd Solveig Horne, generalsekretær Lilly Ann Elvestad, advokat Else Leona McClimans og fagpolitisk leder Ingunn Ulfsten. 

Vi ønsker å rette en takk til alle FFOs organisasjoner som har bidratt i samarbeidsforumet og i tillegg Redd Barna, SAFO, Unge funksjonshemmede, ULOBA, Stopp diskrimineringen og Synshemmede Akademikere. En takk rettes også til alle andre som også har bidradd med innspill. Til sammen har 140 organisasjoner sluttet seg til rapporten.