Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Vil styrke klageadgangen i NAV

Vil styrke klageadgangen i NAV

Opplysninger om at mange ikke får de hjelpemidlene de trenger, bekymrer FFO. Siden Regjeringen ikke vil gå for et NAV-ombud har vi i møte med statsråd Hanne Bjurstrøm i dag bedt om at klageadgangen i Nav må styrkes.

Statsråden sa seg villig til å se nærmere på hvordan dagens klageadgang praktiseres og fungerer.

FFOs generalsekretær Liv Arum, foto: Werner Juvik.- Jeg er veldig glad for at statsråden tar på alvor FFOs bekymringer over at folk ikke får innvilget de rettighetene de har, og det faktum at omgjøringsprosenten på klagesaker er relativt høy i NAV, sier generalsekretær Liv Arum

I revidert nasjonalbudsjett reduseres statens utgifter på flere hjelpemiddelområder, noe som gjorde FFO bekymret. I budsjettet for 2012 var bevilgningen for tilskudd til biler på 783,5 mill. kroner. Denne foreslås redusert med 63 mill. kroner grunnet fallende saksinngang og økt antall avslag. Dette skjer samtidig som at det har blitt enklere for familier med sterkt funksjonshemmede barn og unge å få tildelt gruppe 2 bil. Her ble rammen økt med 13,5 mill. kroner.

Strenge kriterier

Så langt FFO vet, er det store forskjeller i behandlingen av bilsøknader, og noen hevder at brukeren må ha flaks med saksbehandleren for å få en gruppe 2 bil. Erfaringen er at kriteriene rundt «å gå» og «ikke gå» håndteres svært strengt og ulikt over hele landet. Dette fører til dårlige løsninger for bruker og forskjellige utfall på tilsynelatende like saker.

Saken er tatt opp med arbeidsministeren i et møte 1. juni og politisk ledelse forklarer at de reduserte beløpene skyldes blant annet at utbetalingene først vil komme i 2013. Det er fortsatt en realitet at behandlingen og ferdiggjøringen av gruppe 2 biler tar lang tid. Statsråden forsikrer om at de 13,5 mill. kroner som bilstønadsordningen ble styrket med som følge av utfasingen av særfradragsordningen, fortsatt ligger i ordningen.

FFO er bekymret for utviklingen på området småhjelpemidler. I budsjettet for 2012 ble enkelte småhjelpemidler, som er vanlig i befolkningen og rimelig å anskaffe selv, fjernet fra hjelpemiddelsortimentet uten at dette var presist definert. Innsparingen på dette var opprinnelig anslått til ca. 2 mill. kroner. Nå viser det seg at den reelle innsparingen blir på 12 mill. kroner, som følge av sortimentsavgrensningen.

En konsekvens av innsparingen er at søknader på småhjelpemidler er lagt på vent i noen sentraler, mens andre sentraler fortsatt bevilger og har en liberal praksis på tildeling av småhjelpemidler. Dette resulterer i store ulikheter for den enkelte bruker, avhengig av hvor i landet de bor.

- En av gruppene som rammes spesielt hardt ved tildelingen av småhjelpemidler, er personer med revmatiske sykdommer. Mange av disse vil også bli berørt av at særfradragsordningen fases ut, sier Liv Arum.