Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Unyansert fra LO-lederen

Unyansert fra LO-lederen

LO-leder Gerd Kristiansen hevder kvinner må slutte å gjemme seg bak morsrollen for å komme ut av deltidsfellen. - Overraskende unyansert og provoserende, sier FFO.

LO-lederen peker i dagens Aftenposten at samfunnet er tilrettelagt for at hele den voksne befolkningen skal være i arbeid full tid. Hun viser til full barnehagedekning, SFO, heldagsskolen.  Kristiansen har liten forståelse for dem som velger å være hjemme fremfor å jobbe.

- Man forsaker noe ved å gå i full jobb, men man er ikke på jobb mer enn 37,5 time pr. uke. Det er bare litt over ett døgn til sammen. Totalt sett har man mye tid med barna sine, sier Kristiansen til Aftenposten.

- Her må LO-lederen skoleres. Uttalelsene hennes er unyanserte og provoserende. Særlig provoserende er dette for funksjonshemmede arbeidstakere, og alle de familier med funksjonshemmede barn eller barn og unge som krever omsorg og oppfølging som følge av kroniske tilstander, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum (bildet).

Tall fra SSB viser at 48 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2012, mot 25 prosent av de sysselsatte totalt. FFO mener det er uheldig at LO-lederen bidrar til å spre holdninger som bærer fram myter om at alle deltidsarbeidene kvinner er personer som ut fra sin livssituasjon som kvinne stenges vekk fra å jobbe mer, eller som ikke ønsker å jobbe mer - selv om de er i stand til det.

- Når 62 % av sysselsatte kvinner med funksjonshemning har en deltidsjobb, viser det at mange deltidsarbeidene kvinner er funksjonshemmet eller har en kronisk sykdom. Vi mener at om en kvinne med nedsatt funksjonsevne arbeider deltid på grunn av sin funksjonshemning handler dette ikke om kjønnslikestilling, men om hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne er inkludert i arbeidslivet, sier Arum.

- Det er viktig at arbeidstakere som på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom ikke kan jobbe full stilling, anerkjennes som fullverdige arbeidstakere. Dette er personer som faktisk ikke kan velge å jobbe mer, selv om de skulle ønsker det, sier Arum.

FFOs generalsekretær peker også på at LO-lederens uttalelser rammer familier med funksjonshemmede barn. Den beste måten å gi barn og unge med funksjonshemninger eller kroniske sykdommer gode oppvekstsvilkår på, er å sikre familien tilfredsstillende og forutsigbare rammer for sitt familieliv.

- Foreldre er de som bærer bekymringene for sine barn. Fra deltid til heltid er kun mulig hvis kommunene sørger for gode tjenester for våre barn og unge. Dessverre er det ikke slik. For mange blir jobben å kjempe for sine barns rettigheter og helse hovedfokuset. Årsaken til dette er at tjenestetilbudet i kommunene er for dårlig og at skolen ikke følger opp barn med særskilte behov godt nok. Dermed er løsningen for mange foreldrene at de må jobbe redusert tid, slik at de kan ta koordinerings- og oppfølgingsansvaret for sine barn på best mulig måte, sier Arum.

Les også hva nettavisene skriver om dette:

- Kvinner bruker morsrollen som unnskyldning for å ta ansvaret hjemme (Aftenposten)

LO-lederen: - Kvinner gjemmer seg bak morsrollen (Dagbladet)

LO-lederen til angrep på kvinner som jobber deltid (NRK)

(30.05.13)