Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Søknader til ExtraStiftelsen

Søknader til ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen deler hvert år ut 220 – 230 mill. kroner til prosjekter og tiltak som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. FFO er godkjent søkerorganisasjon og ønsker å komme i kontakt med institusjoner, institutter og organisasjoner som kan tenke seg et samarbeid om søknad og prosjekt for 2015.

En stor del av FFOs interessepolitiske arbeid foregår gjennom ulike prosjekter. Det gjør også arbeidet med fagutvikling, organisasjonsutvikling og forskningsvirksomhet innen ulike områder. Forutsetningen for et samarbeid mellom eksterne prosjektutøvere og FFO er at prosjektet vil bidra til å realisere FFOs mål om å skape en bedre hverdag til funksjonshemmede og kronisk syke.

Søknader til ExtraStiftelsen

FFO er godkjent søkerorganisasjon til ExtraStiftelsen. Organisasjoner som ikke er godkjent kan søke gjennom FFO.  Fylkes-FFO og kommune-FFO må søke gjennom FFO sentralt.

Forutsetningen for at søknaden skal kunne formidles gjennom FFO, er at den tilfredsstiller våre krav til kvalitet, relevans og gjennomførbarhet. Det vil i de fleste tilfeller være nødvendig med en dialog om utvikling av søknaden, og eventuelt et samarbeid om gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektskisse

For at vi skal kunne behandle prosjektforslag innen fristen, ber vi om å få tilsendt en prosjektskisse innen 5. april 2014. Skissen skal i korte trekk beskrive:

  • Bakgrunnen for prosjektet - hvorfor dette prosjektet er viktig å gjennomføre.

  • Foreløpige mål/resultater man forventer i prosjektet.

  • Kort om virkemidler man tenker å bruke.

  • Prosjektets omfang; antall år, årsverk, kostnad.

  • Hvem som skal stå for gjennomføringen.

Prosjektbeskrivelse

Dersom FFO finner at skissen gir en tilfredsstillende beskrivelse av et grunnlag for et prosjekt som vi kan stille oss bak, vil vi be om at det utarbeides en prosjektbeskrivelse. Som nevnt kan denne eventuelt utarbeides i et samspill med FFO. Endelig prosjektbeskrivelse må være ferdig innen 15. mai.

Kontaktperson i FFO

Henvendelser vedrørende prosjektsamarbeid og søknader til ExtraStiftelsen rettes til Øivind Skotland i FFO.