Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Provosert over nedgang i organisasjonstilskudd

Provosert over nedgang i organisasjonstilskudd

For første gang på veldig lenge er det foreslått en reell nedgang i tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner. Dette skjer samtidig som det varsles nytt regelverk fra 2014.

FFO har gjennom prosessen med nytt regelverk framhevet hvor viktig det er å forebygge uro i organisasjonene. Endring i regelverk skaper ofte endringer gjennom noe omfordeling, og for at ingen skal bli "tapere" er det viktig å øke den samlede potten parallelt med at endringer innføres. Dette har vært tydelig uttrykt fra FFOs side, og vi har hatt store forventninger. Nå velger departementet å kutte i stedet, og dette provoserer oss.

Har etterlyst beslutning

Det siste halvåret har FFO etterlyst en beslutning om hvordan et framtidig regelverk vil se ut. På oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har Bufdir utarbeidet et forslag – en prosess FFO og andre organisasjoner har vært involvert i. Det har vært taust helt siden forslaget ble oversendt departementet i februar. Og BLD har vist til statsbudsjettet når FFO har stilt spørsmål om nytt regelverk.

Fortsatt uavklart

Vi er derfor ganske forundret over budsjettet som sier svært lite om innretningene i et nytt regelverk. Det vises til forslaget fra Bufdir, et forslag FFO har sett. Men som tilskuddsberettigede organisasjoner ikke er gjort kjent med fra tilskuddsyter.

Forslag til statsbudsjett gir derfor ikke organisasjonene gode svar på hvordan regelverket vil se ut fra 2014. FFO har tatt kontakt med departementet og bedt om en avklaring. Vi har nå fått bekreftet at regelverket vil bli godkjent denne uka og at det legges opp til overgangsordninger fram til 2018.