Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Økt tilskudd til sjeldne diagnoser

Økt tilskudd til sjeldne diagnoser

Tilskuddet til Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser (NKSD) er foreslått økt nominelt med 20 mill. kroner i Statsbudsjett 2014. Dette er FFO fornøyd med.

Noe av økningen er knyttet til at midler til Helsedirektoratets tilskuddordning for kompetansehevende tiltak på sjeldenfeltet nå skal administreres av NKSD. Tar man i tillegg hensyn til kostnader ved etablering av ny ledelse samt prisstigning, vil økningen bli mindre.

Det har i 2013 vært jobbet aktivt med å få på plass den nye enheten som skal være operativ fra 1. januar 2014. Det har vært en prosess mot en samorganisering av kompetansetjenestene som FFO har vært tett på, gjennom deltakelse i en prosjektgruppe.

Parallelt med den organisatoriske og faglige jobbingen som følger med etableringa av en ny nasjonal kompetansetjeneste, har FFO overfor politiske myndigheter vektlagt at det er viktig at det blir tilført mer penger. Om det fremdeles er uklart hvor stor reell økning det er, er FFO glad for at pendelen peker oppover.