Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Lanserte pasientens helsetjeneste

Lanserte pasientens helsetjeneste

- Vi har hatt og har mange systemreformer i helsetjenesten. Dette må bli en innholds- og kulturreform med utgangspunkt i pasienten og pasientens behov. Det representerer omfattende endringer – og endring betyr som kjent: Å gjøre noe annerledes, sa generalsekretær Liv Arum under sitt innlegg på Helsekonferansen 2014. 

Tema for konferansen var "pasientens helsetjeneste". Helsekonferansen 2014 har som mål å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk.

Liv Arum snakket for forsamlingen under overskriften "Ønske det, tenke det, ville det, men gjøre det?"

- Som pasient er du ikke opptatt av hvem som har ansvar for hva, du er opptatt av å få den behandlingen du trenger og at det fungerer, sa hun i sitt innlegg.

Hun pekte på tre særlige sentrale områder for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste: 

  • Gode pasientforløp
  • Åpen og god informasjon og kommunikasjon
  • Pasientinnflytelsen og brukermedvirkningen må ivaretas.

FFO lanserte eget politisk notat

FFO benyttet anledningen ved Helsekonferansen å lansere sitt eget innspill til regjeringen og helseminister Bent Høie. Det politiske notatet "Pasient og bruker i sentrum: Pasientens helsetjeneste" ble overlevert Høie sammen med et stetoskop, med budskapet: Lytt til pasienten - lytt til oss!

 

 

Her kan du laste ned FFOs politiske notat, "Pasient og bruker i sentrum: Pasientens helsetjeneste". (pdf)

 

(Foto: Thomas Lien, Helsedirektoratet)