Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Informasjonsmøte om skyggerapportering

Informasjonsmøte om skyggerapportering

FFO har fått i oppdrag å levere skyggerapport til FN-komiteen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tirsdag 18. mars arrangerer vi informasjonsmøte for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. 

I statsbudsjettforslaget for 2014 ble FFO tildelt ansvaret med å koordinere sivilt samfunns skyggerapportering til FN-komiteen. Rapporteringen skal gjøres i samarbeid med andre organisasjoner av funksjonshemmede i Norge.

Skyggerapporten skal beskrive hvordan virkeligheten er for funksjonshemmede i Norge, og hva funksjonshemmede selv anser som de største utfordringene.

FFO har de siste årene gjort mye for å dokumentere rettssituasjonen til funksjonshemmede. Vi har som mål å levere FN-komiteen en troverdig rapport som vil bli førende for deres anbefalinger om gjennomføringen av konvensjonen. 

Les også
FFO blir skyggerapportør