Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO med innspill til ny regjeringserklæring

FFO med innspill til ny regjeringserklæring

Vi har skrevet brev til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre der vi kommer med innspill til de kommende regjeringsforhandlingene.

Der har vi fokusert på saker som de borgerlige partiene allerede er enige om, og som vil slå positivt ut for FFO og våre 71 medlemsorganisasjoner.

Nå håper vi at innspillene leses, og tas med i de kommende forhandlingene om en ny regjeringsplattform.

Dette er FFOs innspill til ny regjeringserklæring:

  • Utarbeide en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering med langsiktige rammeavtaler, og som sikrer økt kompetanse og kapasitet i kommunene.

  • En sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede, med fokus blant annet på økt antall tiltaksplasser, en permanent funksjonsassistentordning og tilretteleggingstilskudd.

  • Mennesker som av helsemessige grunner står utenfor arbeidslivet må få en god og ubyråkratisk oppfølging, og sikres en rettferdig inntekt.

  • Det utarbeides en handlingsplan for arbeidet med universell utforming, som prioriterer skolebygg og konkrete tidsfrister for gjennomføring.