Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO i møte med politiske partier

FFO i møte med politiske partier

Rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner, rehabilitering og behandlingsreiser var noen av temaene som ble diskutert i møter mellom FFO, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre tidligere i dag. I ettermiddag står møte med Arbeidspartiet for tur.

Sakene som FFO tok opp i møtene er statsbudsjettkrav for 2015, og som vi nå er utålmodig etter å få gjennomslag for. Vi har tidligere sendt brev til statsrådene Solveig Horne og Bent Høie der vi ber om at noen av kravene innfris allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2014.

Kravene til FFO lyder som følger:

  • FFO ber regjeringen øke de frie driftsmidlene til funksjonshemmedes organisasjoner med 50 mill. kroner i 2015 og starte opptrappingen allerede i revidert nasjonalbudsjett 2014 med 10 mill. kroner.

  • FFO ber regjeringen avsette 22 mill. kroner til utvikling og utprøving av modeller for spesifikk habilitering og rehabilitering i kommunene allerede i revidert nasjonalbudsjett 2014.

  • FFO ber regjeringen styrke ordningen med behandlingsreiser til utlandet, utvide den med nye grupper og doble antall plasser i ordningen i revidert nasjonalbudsjett.