Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / FFO i møte med arbeidsministeren

FFO i møte med arbeidsministeren

Hva skal til for å få flere funksjonshemmede i arbeid? Problemstillingen ble drøftet i et møte mellom arbeidsminister Robert Eriksson og FFO 13. desember. Jobbstrategien var en av satsningene som ble tatt opp. Det ble også noen av virkemidlene i strategien; som tidsubestemt lønnstilskudd (TULT), arbeids- og utdanningsreiser og funksjonsassistanseordningen.

FFO tok også opp to andre virkemidler som ligger til Finansområdet, men som regjeringen vil bruke med tanke på å inkludere flere funksjonshemmede i arbeidslivet. Dette er særfradragsordningen for store sykdomsutgifter og tidsbegrenset jobbskattefradrag, som regjeringen skal utrede som nye ordninger.

 Statssekretær Torkil Åmland i Arbeidsdepartementet, FFOs generalsekretær Liv Arum, arbeidsminister Robert Eriksson og FFOs leder Knut Magne Ellingsen.


Statssekretær Torkil Åmland i Arbeidsdepartementet, FFOs generalsekretær Liv Arum, arbeidsminister Robert Eriksson og FFOs leder Knut Magne Ellingsen.

I møtet var vi også innom IA-arbeidet, og målet om at denne innsatsen skal få flere funksjonshemmede i arbeid. Forenklingsprosessen i NAVs tiltaksstruktur, og den fulle gjennomgangen regjeringen skal gjøre i NAV ble berørt.

- Det ble en god dialog med Robert Eriksson. Mye av regjeringens politikk er i «støpeskjeen», slik at de er åpne for innspill fra FFO om hva vi mener virker for at flere funksjonshemmede skal komme i arbeid og færre skal leve på trygd, sier Ingunn E. Ulfsten, fagpolitisk leder i FFO.

FFO ble utfordret til å komme med våre synspunkter og erfaringer på hva vi mener fungerer best i Jobbstrategien, og han inviterte oss til å komme med flere innspill på de områdene vi tok opp i møtet.

- Dette vil vi følge opp nærmere, sier Ulfsten.