Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Aktivtetshjelpemidler

Aktivtetshjelpemidler

Fra 1. juli i år kan personer over 26 år få støtte til aktivitetshjelpemidler fra NAV. FFO har i flere år jobbet for at 26 års grensen må oppheves.

Det som har kommet nå er en ny ordning for de over 26 år. Den er avgrenset til aktivitetshjelpemidler og omfatter dermed ikke hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering.

Med aktivitetshjelpemidler menes hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne drive med fysisk aktivitet.

- FFO har deltatt i en arbeidsgruppe i Arbeids- og sosialdepartementet i prosessen med å utforme denne ordningen, forteller rågiver ved FFOs Rettighetssenter, Heidi Sørlie-Rogne.

Den nye ordningen er rammefinansiert, for 2014 er det satt av 55 millioner kroner. Det betyr at du ikke kan få støtte til aktivitetshjelpemidler når den årlige bevilgningen er brukt opp. Er rammen brukt opp må du i tilfelle vente med å søke på nytt igjen til året etter.

Det er også innført en egenandel for aktivitetshjelpemidler. Egenandelen er satt til 10 prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet, men maksimalt kr. 4 000,-  per hjelpemiddel.

- Ut i fra de rammene som ble gitt av departementet er vi fornøyd med ordningen vi har fått på plass. Det er selvsagt mulighet for forbedringer, og vi oppfordrer brukere av ordningen til å ta kontakt med Rettighetssenteret om det oppdages utfordringer eller begrensninger i ordningen som vi kan jobbe videre med interessepolitisk, sier Sørlie-Rogne.

Du kan lese mere om ordningen på NAVs hjemmeside.