Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / TEK17-møte med statssekretæren

TEK17-møte med statssekretæren

FFO-rådgiver Cato Lie med til sammen 17 samarbeidspartnere har vært i møte med statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema var forslag til ny byggforskrift TEK17, og hvordan den forringer bokvaliteten og minsker tilgangen på tilgjengelige boliger.

– TEK17 er et svar på regjeringens ønske om å forbedre og forenkle byggforskriften, sa statssekretær Bjørnar Laabak i møte med FFO og samarbeidspartnere for bokvalitet.

FFO mener TEK17 er et kortsiktig grep med en langsiktig uheldig virkning. Sånn sett er ikke Tek17 svaret på regjeringens ønske. Det er ikke en forbedring sett fra et langsiktig økonomisk og tilgjengelighetsståsted. Se deler av livesendingen fra møte med statssekretæren under cato Lies innlegg.

Unn Ljøner Hagen (Norges Blindeforbud), statssekretær Bjørnar Laabak, Marine Antonsen (Unge Funksjonshemmede) generalsekretær Synnle Lerhol (Unge funksjonshemmde & FFO-rådgiver Cato Lie Samarbeidspartnere for bokvalitet
Representanter fra FFO, Norges Blindeforbund, Pensjonistforbundet, Norges Handikapforbund, Norges ergoterapautforbund, Hørselshemmedes landsforbund og Unge funksjonshemmede, m. fler leverte godt poengterte innlegg som ga et tydelig bilde av de uheldige virkningene forslaget til TEK17 vil få for boligkvaliteten.

Statssekretæren var lydhør.
– Dette møtet med dere er kanskje det viktigste i forhold til tilbakemeldinger, sa statssekretær Laabak avslutningsvis, og sa han ville ta med seg alle innspill. At organisasjonen representerte fremtidige brukere av boligene mente han var en viktig faktor.

– Vi hadde et godt møte med en aktivt lyttende statssekretær, forteller Cato Lie etter møtet. - Vi håper vi får et TEK 17 som fremmer og ikke hindrer god boligkvalitet.

I underkant av 200 høringssvar er gitt på forskriften. TEK17 avgjøres før sommeren.

Cato Lie var fornøyd etter møtet med statssekretærenFølg FFO-rådgiveren og TEK17-saken i sosiale medier på FFOs facebookside
Les FFO følger TEK17-saken tett
Les pressemelding om TEK17, ny byggforskrift svekker bokvaliteten, basert på FFO sitt innlegg under et TEK17-seminar på stortinget.