Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Tar elevenes rettssikkerhet på alvor

- Tar elevenes rettssikkerhet på alvor

- Djupedalutvalget legger fram tiltak som vil heve rettssikkerheten for elever i skolen. Nå forventer Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) at kunnskapsministeren følger opp.

- Vi opplever at elevers rettsikkerhet endelig settes i fokus, at vi blir hørt og tatt på alvor. Vi vet at mange opplever at sin egen rettssikkerhet som elev er svak – de har rett, men får ikke rett. Utvalget svarer opp med flere konkrete tiltak, som vi har tro på og som vi tror vil øke elevers rettssikkerhet, sier generalsekretær i FFO, Liv Arum.

FFO er særlig glad for at mobbeproblematikken har fått et tydelig rettssikkerhetsperspektiv.

- Det er lett å bruke løse mobbeproblematikk i festtalene, men vi trenger et rettighetsperspektiv som favner bredt og som har menneskerettigheter som fokus.

 

 

Utvalget foreslår blant annet at fylkesmennene bør få hjemmel til å pålegge administrative sanksjoner og reaksjoner mot skoleeiere som ikke oppfyller kravene i kapittel 9a i opplæringsloven. Dette kapitlet handler elevenes psykososiale læringsmiljø.

- Dette er et svært godt forslag fra utvalget, som vi forventer kunnskapsministeren tar med seg. FFO har gjennom flere år bedt myndighetene om å utrede muligheten og konsekvensene av å gi statlig tilsynsmyndighet sanksjonsmidler overfor kommuner som ikke følger klageinstansen eller tilsynsorganets pålegg, sier Arum.

For å ytterlig forsterke elevers rettssikkerhet mener FFO at det også må vurderes om dette også bør gjelde kapitlet som omhandler spesialundervisning. FFOs rettighetssenter får hvert år svært mange henvendelser som dreier seg om spesialundervisning.

- De som tar kontakt med oss forteller oss at innholdet i spesialundervisningen ikke er godt nok. Mange får ikke det de har behov for, og får dermed ikke tilstrekkelig faglig utbytte av spesialundervisningen. Flere peker også på at kommunens økonomi påvirker det tilbudet eleven har krav på. Dette er klare brudd på opplæringsloven, og svekker disse elevenes rettssituasjon, sier Arum.

Utvalget foreslår å implementere Barnekonvensjonen i utdanningssektoren. FFO ønsker å gå lengre, og i tillegg implementere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, som Norge ratifiserte i 2013.