Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Forslag om kutt kom brått på organisasjonene

- Forslag om kutt kom brått på organisasjonene

Åsta Tale Strand på høring i utdannings- og forskningskomiteen

FFO var hos Stortingets utdannings- og forskningskomité denne uken for å gi innspill til statsbudsjettet. Komiteen hadde mange spørsmål om konsekvensene for kutt i voksenopplæringen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 et stort kutt i tilskudd til studieforbundene.
- Vi ser her ett av mange kutt til frivilligheten som merkes godt for de det gjelder, sa FFO-rådgiver Åsta Tale Strand, og opplyste om at kuttet er på hele 13% og 22,5 millioner kroner.

Flere i komiteen spurte om prosessen før kuttforslaget kom, og hva et slikt kutt vil bety.
- Forslag om kutt kom brått på organisasjonene, kunne Strand fortelle. - Det var ingen kommunikasjon eller varsel på det i forkant.

- Kurs og opplæring er god og viktig medisin

- Studieforbundet Funkis har beregnet at det for vår gruppe blir en reduksjon på 3 millioner kroner i tilskudd. Dette utgjør 630 gjennomsnittskurs, fortalte Strand. Kursene er både diagnose-, mestrings- og aktivitetsrelatert.
- Kurs og opplæring er god og viktig medisin.

Det pågår nå en større evaluering av studieforbundene som skal avsluttes i mai 2018. FFO mener det er oppsiktsvekkende at store kuttforslag fremmes midt i en evalueringsfase.

Et lignende kuttforslag kom for tre år siden. Den gang ble forslaget reversert i Stortingsbehandlingen, og FFO håper det samme vil skje denne gang.

FFO sitt tydelig budskap til komiteen var å reversere kuttforslaget, og kompensere for prisvekst. Dette betyr at bevilgningen må økes med 28 millioner kroner for 2018.

Høring i stortingets utdannings- og forskningskomite
Unge Funksjonshemmede og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon på høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité


Millioner til tidlig innsats

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på tidlig innsats. Det er FFO enig i og glad for.
- Det er dokumentert at behovet for spesialundervisning øker etter hvert som elevene blir eldre, og det viser viktigheten av tidlig innsats, sa generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad under høringen.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en økning på 100 millioner kroner til tidlig innsats i barnehage og skole, og gir kommunene 200 millioner kroner gjennom de frie inntektene til arbeidet med tidlig innsats.

- I kampen om frie midler i kommunene frykter vi at skolebarna med særskilte behov ikke står først i køen, fortalte Elvestad.

I statsbudsjettet prioriteres videreutdanning av lærere, noe som er positivt. FFO etterlyser en gjennomgående satsing på alle lærere når det gjelder spesialpedagogikk, med fokus på kunnskap om barn og unge med funksjonshemming og/eller kronisk sykdom.

 

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO

Flere medlemsorganisasjoner fikk avslag

Seks av FFO sine organisasjoner søkte utdannings- og forskningskomiteen om egne høringer med komiteen, men fikk avslag.

- FFO jobber for det som er felles for våre medlemsorganisasjoner. I tillegg har organisasjonene selv egne saker og vinklinger som de har behov for å ta opp med de folkevalgte, sa generalsekretær, og håpet komiteen ville åpne for at medlemsorganisasjoner kan møte neste år.

 

Les FFO sin merknad til Stortingets utdanning- og forskningskomité