Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / - Livet har blitt mye bedre

- Livet har blitt mye bedre

I den frodige Jilin-provinsen nordøst i Kina får funksjonshemmede muligheten til å starte et nytt liv gjennom grønnsaksdyrking og landbruk.

Zhang Yunshan (49) er en av dem, og han legger ikke skjul på at pengene han tjener på dette gir ham og familien et bedre liv.

Zhang Yunshan, en av kontaktpersonene for funksjonshemmede i Jilin-provinsen, nordøst i Kina.Zhang Yunshan er en av Kinas 700.000 kontaktpersoner for funksjonshemmede, og stortrives i jobben.

Livet fikk en brå, men positiv vending for Zhang da han for fire år siden ble spurt av den lokale guvernøren om han ville bli kontaktperson for funksjonshemmede. Selv er han født med en skade i ryggvirvelen som gjør at han er krokrygget. Inntil da levde Zhang og familien et enkelt liv, utenom allfarvei for å unngå folks blikk og slengbemerkninger. De få kronene han tjente fikk han fra litt jordbruk og fiske.

Fikk tro på seg selv
- Jeg ble født med en skade i ryggen som gjør at jeg ikke klarer mye tungt kroppsarbeid. Da jeg ble spurt om å bli kontaktperson var selvfølelsen på bunn. Jeg tvilte på evnene mine og så på meg selv som udugelig. Heldigvis klarte guvernøren å overtale meg. Jeg tok jobben, og gjennom kurs fikk jeg mye ny og nyttig kunnskap som skulle formidles videre til andre funksjonshemmede. Dette gjorde også at kommunikasjonsevnen min ble mye bedre. Og ikke minst fikk jeg tro på meg selv og at jeg kunne gjøre en jobb akkurat som alle andre, forteller Zhang.

Med større tro på seg selv, og bedre inntekt, valgte Zhang og familien å flytte til et annet hus, i et mer folksomt nabolag av tettstedet Xiao Baishan, som ligger noen mil utenfor en av Jilins byer. Der er han en av 18 kontaktpersoner som oppsøker funksjonshemmede blant 16 000 innbyggere. Til sammen bor det 27 millioner i provinsen Jilin, og av disse har ca. 170 000 en funksjonshemning.

Registrerer behov
I følge Li Lin, som leder det lokale kontoret til China Disabled Persons Federation (CDPF) i Xiao Baishan har kontaktpersonene hittil sporet opp 374 personer med en funksjonshemning. Da er ikke eldre med funksjonshemninger tatt med, eller de som holdes skjult eller gjemmer seg.

Li Lin er leder av ett av CDPFs lokale kontorer i provinsen Jilin.Li Lin leder ett av CDPFs lokale kontorer i Jilin-provinsen. Hun er imponert over innsatsen til Zhang og de andre kontaktpersonene i området.

- Det neste kontaktpersonen gjør etter at det er etablert kontakt er å registrere de ulike behovene den funksjonshemmede måtte ha i et eget skjema. Informasjonen gjør det lettere å kunne yte relevant og nyttig hjelp. Det kan for eksempel handle om hjelp til å motta rehabiliteringstilbud, ulike former for opplæring, utdanning, ombygging av bolig, praktiske gjøremål, ønske om å bidra med frivillig arbeid og så videre, forteller Li Lin, og viser til noen blå permer hvor skjemaene oppbevares.

En annen viktig oppgave for kontaktpersonene er å bistå funksjonshemmede i utfylling av skjemaer, deriblant for å søke om økonomiske støtteordninger. I enkelte tilfeller følger kontaktpersonen med den funksjonshemmede til banken for å bistå i søknaden om små mikrokredittlån på inntil 20 000 RMB (ca. 20 000 NOK) som for eksempel skal gå til oppstart av egen landbruksvirksomhet. Rentene på lånet er det den lokale CDPF-avdelingen som betaler.

Gjør en kjempejobb
Li Lin er imponert over innsatsen til kontaktpersonene så langt.

- De er dedikerte personer som gjør en kjempejobb for funksjonshemmede i lokalmiljøet sitt. Dette er en jobb de tjener minimalt med penger på, og den kommer ofte i tillegg til egen landbruksvirksomhet eller fiske, sier hun.

Driver mer lønnsomt
Etter at Zhang ble kontaktperson har inntekten hans økt til 60.000 RMB (ca.60.000 NOK), noe som gjør han til en av de mest velstående i sitt nabolag. Inntekten får han hovedsakelig fra fiske og maisproduksjon.

- Gjennom kurs og opplæring som kontaktperson har jeg lært hvordan jeg kan drive virksomheten min mer lønnsomt og med større fortjeneste, sier Zhang med et lurt smil.

Pengene kommer familien på fire til gode, som foruten ham selv består av kone, datter på 27 år og sønn på 20 år.

Ansvarlighetskort
I Jilin bærer alle kontaktpersonene et ansvarlighetskort. På kortet til Zhang står det med stikkord hvilke områder han har spesielt kunnskap om og ansvar for, deriblant det mobile
Ansvarlighetskortet til Zhang Yunshan.biblioteket. Denne ordningen ble innført i 2010, og består av en trillekoffert som er lett å ta med seg på hjemmebesøk. Kofferten er full av bøker, lydbøker og dvd-er om landbruksvirksomhet, grønnsaksdyrking, fiske og husdyrhold. Det er kanskje ikke så rart ettersom 70 prosent av maisen og risen som dyrkes i Kina kommer fra Jilin, som grenser mot Russland og Nord-Korea.

Når jeg spør Zhang om han kan gi meg et eksempel på at jobben hans gjøre en forskjell for noen forteller han om en liten gutt med lærevansker og bein som han ikke kan bevege fra knærne og ned.

- Etter at jeg ble informert om denne gutten tok jeg en tur til familien for å kartlegge behov. Historien endte med at gutten fikk utdelt en rullestol fra det lokale CDPF-kontoret, sier Zhang, som avslutter med å fortelle at han føler stor glede ved å være en bidragsyter i stedet for å sitte passivt hjemme.

- Selv har jeg blitt en av de rikeste i min landsby. I framtiden håper jeg at jobben min vil bidra til at mange flere funksjonshemmede kommer seg ut av fattigdommen. Kanskje vi kan få til et økonomisk program i form av en selvhjelpsgruppe, avslutter den ivrige kontaktpersonen.