Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 06.05.2021

  Norgesferie for alle?

  Svært få reiselivsdestinasjoner er godt nok tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Det har flere store reiselivsaktører i Midt-Telemark bestemt seg for å gjøre noe med. FFO Vestold og Telemark har bidratt i tilretteleggingsprosessen.

  Les mer
 • 06.05.2021

  Pandemien har rammet familier med funksjonsnedsatte barn hardt

  For familier som har barn med funksjonsnedsettelser, har pandemien og den påfølgende nedstengingen av ulike tjenester hatt dramatiske konsekvenser, viser ny forskning fra OsloMet. 
  -Dette stemmer overens med tilbakemeldinger vi også har fått, sier interessepolitisk leder i FFO, Berit Therese Larsen. Kommunene fikk i høst en ekstrabevilgning på 100 millioner kroner til avlastning for familier med funksjonsnedsatte barn. Vi forventer at kommunene følger opp og kompenserer på en god måte for bortfall av tjenester for disse familiene, sier Larsen.

  Les mer
 • 05.05.2021

  Invitasjon til intervju om psykisk helse

  Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
  Er du pårørende til barn eller eldre med en funksjonsnedsettelse?
  Har du lyst å bidra til økt kunnskap om psykisk helse?
  Svarer du ja på spørsmålene over vil vi gjerne ha kontakt med deg!

  Les mer
 • 03.05.2021

  Uføre alderspensjonister må sikres en god alderspensjon!

  Utvalget som skal evaluere pensjonsreformen er i full gang med sitt oppdrag, og FFO er representert i rådet som skal følge utvalgets arbeid. Pensjon berører store deler av befolkningen, og mange av våre organisasjoners medlemmer er avhengig av at det offentlige sikrer dem en trygg økonomi når de blir eldre. Vi er spesielt bekymret for at personer som går fra uføretrygd til alderspensjon vil oppleve at økonomien deres blir svært stram. 

  Les mer
 • 29.04.2021

  Ut av utenforskapet


  Koronapandemien har forsterket allerede eksisterende forskjeller i levekår og helse. Regjeringens Perspektivmelding viser at velferdsstaten står overfor store utfordringer i årene fremover – også når vi ser bort ifra ekstrabelastninger grunnet pandemien.

  Les mer
 • 16.04.2021

  Koronakommisjonen. Pandemien har rammet skjevt

  Koronakommisjonens rapport viser at det er stort behov for en tiltaksplan for funksjonshemmede og kronisk syke i kjølvannet av pandemien.

  Les mer
 • 15.04.2021

  Ambisiøst programforslag fra AP

  Arbeiderpartiets programforslag for kommende stortingsperiode er ambisiøst når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. «Likestilling på alle samfunnsområder» er målet, med like muligheter for alle.

  Les mer
 • 17.03.2021

  Yngre funksjonshemmede i risikogruppen må frem i køen

  Vi venter alle utålmodig på koronavaksinen - vaksinen som vil redde liv og helse og til slutt gi oss hverdagen tilbake. Foreløpig er det ikke nok vaksiner til alle. De med størst risiko for alvorlig sykdom og død må derfor prioriteres først. 

  Les mer
 • 03.03.2021

  Stemmer Stortinget over ekte eller uekte menneskerettigheter?

  Den 9. mars skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Etter det vi vet vil forslaget nedstemmes av regjeringspartiene og FrP. Vet de hva de stemmer over? Debatten som gikk i Dagsnytt 18 den 23. februar synliggjør både kunnskapsmangel og holdninger. Når Høyres Michael Tetzschner her uttaler at funksjonshemmedes menneskerettigheter hverken er de «egentlige» eller «virkelige» menneskerettighetene, så kan man stille spørsmål om regjeringspartiets kunnskapsnivå foran tirsdagens avstemming.

  Les mer
 • 24.02.2021

  Hedres med pris

  Ingunn Westerheim og Rebecca Tvedt Skarberg er mottakere av årets Black Pearl Volunteer Award, en internasjonal pris som anerkjenner deres frivillige innsats for mennesker med den sjeldne diagnosen Osteogenesis imperfecta (OI).

  Les mer