Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 02.08.2021

  Støtt antibiotikakampanjen!

  Antibiotikaresistens er en av vår tids største trusler mot folkehelsa, og krever umiddelbar politisk handling. Flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner har nå gått sammen i en koalisjon for å jobbe for en forpliktende internasjonal avtale for bærekraftig bruk av antibiotika – en antibiotikakonvensjon. Nå ønsker koalisjonen støtte fra resten av sivilsamfunnet for å løfte saken høyt på den politiske agendaen i Norge og internasjonalt.

  Les mer
 • 01.07.2021

  Hvordan gjøre ingen ting og komme unna med det


  I midten av juni kom nyheten om at regjerningen har satt ned et utvalg som skal bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Hvorfor jubler ikke Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon? Fordi vi ikke kan lese dette på noe annen måte enn at vi igjen blir møtt med «godt snakk». 

  Les mer
 • 15.06.2021

  Hvordan møtes funksjonshemmede og kronisk syke på videregående?

  FFO og Unge funksjonshemmede gjør en spørreundersøkelse blant unge som går på videregående, eller som har gått på vgs de siste ti årene, for å finne ut mer om hvordan de blir møtt. Er du i målgruppen, hører vi gjerne fra deg! Vi setter også pris på om du deler lenken til undersøkelsen med noen som er i målgruppen. Svarfrist er 25. juni. Lenken finner du nederst i saken.

  Foto: Jeswin Thomas/ Unsplash.com
  Les mer
 • 07.06.2021

  Hvordan opplever du arbeidslivet?

  Vi ønsker å få vite hvordan du som har en funksjonshemming, diagnose eller sykdom opplever arbeidslivet og arbeidsplassen din. Vi ønsker svar både fra deg som er i jobb og deg som av ulike grunner ikke er i jobb.

  Les mer
 • 03.06.2021

  Barn og unge kan få rett til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud

  Etter anbefaling fra blant andre FFO, går Helse- og sosialkomiteen på Stortinget nå inn for lovendringer som vil gi en individuell rett til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud for barn og unge. 

   

  Les mer
 • 25.05.2021

  Årsmelding for koronaåret

  Mye ble annerledes i 2020. For FFO ble året like fullt travelt, med jubileumskonferanse, korona-undersøkelser, en rekke digitale arrangementer og flere store kommunikasjonsprosjekter. Nå er årsmeldingen for annerledesåret 2020 klar.

  Les mer
 • 20.05.2021

  Første trygdeoppgjør med ny beregningsmetode for pensjonene

  - Vi er godt fornøyd med at reguleringen av alderspensjonene endelig kunne foretas med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, sier styreleder i FFO Eva Buschmann. FFO har i flere år vært med på krav om å endre reguleringsmetoden av løpende pensjoner, og det er bra at Stortinget sørget for at vi fikk gjennomslag for dette i oppgjøret for 2021. Mye tilsier at dette også vil gjelde for senere trygdeoppgjør. 

  Les mer
 • 19.05.2021

  Ja-ord og nei-ord

  Ord og begreper er i stadig endring og utvikling – så også innenfor funksjonshemmede-området. Hvordan begrepene brukes og defineres har stor betydning, da det påvirker folks holdninger og politikken som føres på området.

  Les mer
 • 11.05.2021

  Revidert nasjonalbudsjett: En marsjordre til kommunene

  - Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett har en tydelig ambisjon om å motvirke ettervirkningene av pandemien. Norske kommuner får med dette en klar marsjorde. Aldri har det vært viktigere at kommunene følger opp med aktive tiltak, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO. FFO er fornøyd med at frivillig sektor sin innsats er sett, og at de styrkes i sitt arbeid også fremover. 

   

  Les mer