Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 05.12.2022

  FN-dagen for funksjonshemmede

  I forbindelse med FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember var vi med på en rekke markeringer. En av markeringene vi stilte opp på var et fellesseminar, i regi av KS og Frivillighet Norge.

  Les mer
 • 03.12.2022

  På rett vei!

  Gjennom tre innholdsrike webinarer ønsker vi å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

  Les mer
 • 24.11.2022

  – På Rettighetssenteret blir man en del av et meget inspirerende miljø med svært høy kompetanse

  Helena Aanstad har vært en del av FFOs rettighetssenter siden 2020. Nå er hun ferdigutdannet jurist, og ser etter nye utfordringer.

  Les mer
 • 21.11.2022

  FFO-paraplyen vokser videre

  Denne helgen inviterte vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til representantskapsmøte, i Asker. Det ble gode innlegg, samtaler, og ikke minst kan vi nå smykke oss med to nye medlemsorganisasjoner.

  Les mer
 • 07.11.2022

  Ventetiden er endelig over

  På fredag ble stortingsmeldingen om menneskerettigheter for personer med utviklingshemming lagt frem av likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

  Les mer
 • 02.11.2022

  Våre merknader til Statsbudsjettet 2023

  Etter at Regjeringen la frem statsbudsjettet for 2023 tidligere i oktober, har vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon gått gjennom budsjettet nøye. Under finner du alle våre merknader til de ulike stortingskomiteene samlet på ett sted.

  Les mer
 • 21.10.2022

  NAV må bli mer forståelig og tilgjengelig for alle

  Årets Personbrukerundersøkelse fra NAV viser at de som trenger tjenestene deres mest, er de minst fornøyde. Kun 63 prosent av brukerne mener at informasjonen er klar og forståelig.

  Les mer
 • 06.10.2022

  Ti punkter fra vår første gjennomlesing av statsbudsjettet

  – Regjeringen gjør rett i å satse på både fastlegeordningen og barn og unges psykiske helse. Samtidig er vi er dypt bekymret for hvordan en presset kommuneøkonomi vil slå ut for tilbudet til personer som er helt avhengig av særlig ressurskrevende tjenester, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

  Les mer
 • 05.10.2022

  – En historisk dag for hele Norge

  I dag ble det offentlig at regjeringen gir en gruppe jurister i oppdrag å vurdere inkorporering av FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) i norsk lov. Gruppen skal særskilt se på hvordan konvensjonen kan inkorporeres i menneskerettsloven. FFO, SAFO og Unge Funksjonshemmede er alle glade for nyheten.

  Les mer
 • 30.09.2022

  Bli med på HelseOmsorg21-konferansen 2022

  HelseOmsorg21-rådet inviterer til konferanse som har fokus på fremtidens helsetjeneste.

  Les mer