Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hjem / Aktuelt

 • 30.11.2020

  Bilder fra en pandemi

  Koronapandemien har fått store konsekvenser for mange funksjonshemmede. I prosjektet "Bilder fra en pandemi" forteller fire mennesker med ulike funksjonshemminger hva pandemien har gjort med livet deres. 

  Les mer
 • 27.11.2020

  Godt fokus

  Som toppidrettsutøver med muskelsykdom vet Heidi Sørlie-Rogne (47) bedre enn de fleste hvor mye som sitter i hodet.

  Les mer
 • 09.11.2020

  Seks råd i koronapandemien

  Koronapandemien og tiltakene knyttet til den, har store konsekvenser for grupper av funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende. Undersøkelser vi har utført viser at konsekvensene er både alvorlige og langvarige. FFO har, sammen med ni andre organisasjoner, sendt ut anbefalinger til alle landets kommuner om hvordan funksjonshemmede og kronisk syke kan bli bedre ivaretatt ved nye lokale og regionale Covid-19 utbrudd.

  Les mer
 • 27.10.2020

  Avlyser alle fysiske møter

  FFOs sekretariat følger de nasjonale retningslinjene for smittevern og håndtering av koronapandemien, og avlyser derfor alle fysiske møter resten av året.

  Les mer
 • 15.10.2020

  Fysiske barrierer er ikke det største hinderet


  Fysiske barrierer er ikke hovedårsaken til at elever ikke kan gå på sin nærskole. Det viser rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», som BufDir står bak.

   

  Les mer
 • 08.10.2020

  Koronatiltak for frivilligheten må møte faktiske behov

  Regjeringen setter av 1,185 mrd. kr til stimuleringstiltak for frivilligheten og idretten, i forslaget til statsbudsjett for 2021. FFO håper nye ordninger vil være bedre tilpasset organisasjonenes utfordringer enn tilfellet har vært så langt. En undersøkelse i regi av Frivillighet Norge som også FFO har besvart, viste at 2 av 3 organisasjoner foreløpig ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten.

  Les mer
 • 08.10.2020

  Skjermingstillegget for uføre pensjonister - hva er det?


  Regjeringen vil ikke videreføre skjermingstillegget for levealdersjustering for uføre pensjonister, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2021. Hva vil det si?

   

  Les mer
 • 08.10.2020

  Funksjonshemmede opplever redusert livskvalitet

   

  Funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. Sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile kommer de dårligst ut i SSBs første nasjonale livskvalitetsundersøkelse. 

  Les mer