Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt

Ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter gjelder fortsatt

En person som sitter å holder i en telefon. Foto: Clay Banks

FFO og Rettighetssenteret har erfart at det er usikkerhet om ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter fortsatt gjelder.

Vi kontaktet derfor Skatteetaten og fikk et svar som støttet opp om denne usikkerheten. På bakgrunn av det tok vi kontakt med Finansdepartementet. Finansdepartementet kunne bekrefte at ordningen fortsatt gjelder. Finansdepartementet skriver følgende svar til oss:

Overgangsordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter er videreført for inntektsåret 2023 med nominelt uendret nedre beløpsgrense, jf. forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter § 1. Det er altså ikke riktig at overgangsordningen er opphevet.

Det er i utgangspunktet vedtatt å fase ut ordningen, men det gjelder altså overgangsregler inntil en ny ordning er vedtatt. Det som er viktig å være klar over er at man må ha fått særfradrag for store sykdomsutgifter både i inntektsåret 2010 og 2011 for å kunne komme inn under ordningen. Det må være årsakssammenheng mellom sykdommen en har og kostnadene for å kunne trekke utgiftene fra. I tillegg må kostnadene minst utgjøre kr. 9.180 per år.

 

Har du spørsmål om dette kan du kontakte Rettighetssenteret på telefon 23 90 51 55, eller e-post rettighetssenteret@ffo.no