Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Nytt lovforslag om tilgjengelighet ved valg

Nytt lovforslag om tilgjengelighet ved valg

En hånd som legger en konvolutt i en boks. Foto: unsplash

Alle som er stemmeberettiget ved valg burde få mulighet til å stemme, men slik er det dessverre ikke, enda.

Vi ser at det er store kvalitetsforskjeller rundt gjennomføring av valg i kommunene som gjør at det ikke er mulig for noen personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom å avlegge sin stemme. Det er et behov for strengere lovkrav når det kommer til tilgjengelighet ved valg. Derfor er vi glade for at valgloven nå er styrket på akkurat dette området.

 

Viktig å involvere

Nylig la Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fram forslag til ny valglov, som sier at alle valglokaler må være universelt utformet slik at alle kan stemme på en likeverdig måte. Kommunene har ansvar for å finne egnede valglokaler. Vurdering av egnede lokaler for gjennomføring av valg er svært viktig, og vi mener at kommunalt og fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser må være involvert når valglokaler skal vurderes. Dersom et valglokale ikke er universelt utformet finnes det mange enkle løsninger som kan bidra til at lokaler i hvert fall blir tilgjengelige ved hjelp av eksempelvis transportable ramper.

 

Fortsatt hindringer

FFO mener at det fortsatt er noen hindringer som står i veien for at alle kan utøve sine demokratiske rettigheter og plikter på en god måte. Dette gjelder blant annet innføring av muligheten for å stemme elektronisk hjemme. For noen som ikke kan komme til valglokalet eller blinde/svaksynte kan dette bety at de faktisk kan stemme hemmelig. Men vi er glade for at departementet i ny valglov foreslår en rekke tiltak, som vil bedre situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser ved valg.