Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Ny webinar-episode om habilitering

Ny webinar-episode om habilitering

En familie med to voksne og et barn går ute i skogen. De holder hender og vi ser de bakfra. Foto: Alberto Casetta/Unsplash

Andre episode i vår webinarserie "På rett vei!" handler om habilitering. Til tross for FN konvensjonen og norske lover så er habilitering lavt prioritert og har store mangler i dag. Det mangler en helhetlig tenkning, tilbud og oppfølgning.

I denne episoden om habilitering vil vi se nærmere på dagens situasjon og utfordringer, og i en panelsamtale diskutere løsninger. Du vil også få høre personlige historier fra barn og deres familier om hvor viktig habilitiering er for dem.

Gjennom webinarserien "På rett vei" ønsker vi å øke kunnskapen om FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

Ved å følge denne linken kommer du til episoden om habilitering.

 

Lavt prioritert

Habilitering er et område som er viktig for mange familier som har barn med en funksjonsnedsettelse, fordi det i utgangspunktet skal sikre mest mulig selvstendighet og livskvalitet på barnets egne premisser. Til tross for FN konvensjonen og norske lover så er habilitering lavt prioritert og har store mangler i dag - dette skaper ulikheter i tilbudene. Det mangler en helhetlig tenkning, tilbud og oppfølgning.

 

Følg med videre

Webinarserien “På rett vei!” består av totalt tre webinarer som fortløpende blir publisert på vår Youtube-kanal. En episode om BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) og en om habilitering ligger nå ute. Siste episode i webinarserien vil handle om ulikheter i helse og omsorgstjenester.

Vi vil takke alle som har bidratt i denne webinarserien og Agenda Rådgivning. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).