Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Ingen nye midler fra regjeringen til Aktivitetshjelpemidler

Ingen nye midler fra regjeringen til Aktivitetshjelpemidler

Inne på stortinget.

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her har regjeringen mulighet til å oppdatere budsjettene sine midt i budsjettåret.

Til tross for press fra funksjonshemmedes organisasjoner og idretten selv, har ikke regjeringen fulgt opp på kravet om mer midler til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år (AKT26). Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet, alene eller sammen med andre.

 

Regjeringen skuffer

Allerede i starten av februar bekreftet NAV at det var slutt på penger for 2023. FFO reagerte kraftig på dette, og sammen med flere organisasjoner sendte vi inn krav til revidert budsjett om 200 mill. kroner ekstra i ordningen. Men regjeringen skuffer, og gjør bare en alminnelig prisjustering av ordningen.


– Til tross for press fra større deler av sivilsamfunnet velger regjeringen å heller ikke i år sikre personer med funksjonsnedsettelser mulighet til å leve aktive liv, sier interessepolitiske leder Berit Larsen.

 

Utestenges fra fysisk aktivitet

Dette har vært en viktig sak for FFO i mange år. Vi fikk gjennomslag for et startskudd for ordningen i 2014, og den har vist seg å både være veldig populær og samfunnsøkonomisk lønnsom. Problemet har vært finansieringen av ordningen og størrelsen på bevilgningene.


– Vi ble skuffet og sjokkert over at vi ikke så spor av dette i revidert for 2022. For 2023 er vi dessverre like skuffet. Personer med funksjonsnedsettelser blir altså utestengt fra fysisk aktivitet. Slik kan det ikke være. Regjeringen er selv i Hurdalserklæringen opptatt av «Idrett og friluftsliv for alle». Dette vises ikke i praksis.