Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / Funksjonshemmede kvinner taper dobbelt

Funksjonshemmede kvinner taper dobbelt

8. mars er en viktig markering av likestilling for alle kvinner. Med den nylig fremlagte rapporten fra Kvinnehelseutvalget bør kvinners helse stå i fokus i dag.

Kvinnehelseutvalget la frem sin rapport «Den store forskjellen» torsdag 2. mars. Den løfter frem noe viktig - at kvinners helse i liten grad blir tatt på alvor. Helseutfordringer rammer kvinner mest og oftest, likevel har de lav prioritet over hele linjen, fra forsking til behandling og oppfølging. Kvinner har alltid opplevd diskriminering, men at det er så gjennomgående også innen helsefeltet bør skape reaksjoner.

Diskriminering rammer også andre grupper enn kvinner, særlig minoriteter. Funksjonshemmede er den største minoriteten. 17 prosent av befolkningen har en funksjonsnedsettelse, og flertallet av disse er kvinner. Den sørgelige sannheten er at kvinner med funksjonsnedsettelse taper dobbelt: I tillegg til å ha en dårligere helse enn sine medsøstre, opplever en lavere livskvalitet og mulighet for deltakelse. Flere står utenfor arbeidslivet og mottar uføretrygd eller AAP, og med det følger dårligere økonomi. Andelen kvinner med psykiske vansker er langt større blant funksjonshemmede enn for kvinner ellers. Og enda mer alvorlig er det at kvinner med funksjonsnedsettelser er særlig utsatt for vold, trusler og overgrep.

Vi liker å tro at tjeneste- og velferdstilbudet som tilbys når frem til de som har størst behov for det. Slik er det ikke – den sørgelige sannheten er at forskjellene ikke bare avhenger av hvor du bor, men også hvilket kjønn du har. Kvinnehelseutvalget har vist dette tydelig.

Blant utviklingshemmede brukes tvang oftere overfor kvinner enn menn. Også i tildeling av timer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kommer kvinner dårligere ut. Undersøkelser som Uloba har gjort i Tilstandskartleggingen for 2022 viser at kvinner i snitt får tildelt mer enn 11 timer mindre per uke enn menn. Og dette er et kjent bilde fra tidligere kartlegginger. Også når det gjelder tildeling av hjelpemidler ser vi store forskjeller. Kvinner får andre hjelpemidler enn menn. Kvinner får det som trengs «i hjemmet», mens menn får det som er motorisert og som kan bidra til aktivitet og trening.

Kvinner har alltid blitt møtt med lavere forventninger enn menn. Allerede fra man starter på skolen møter funksjonshemmede et samfunn som tar som utgangspunkt at uføretrygd er eneste «farbare vei». At kvinner er i overvekt blant personer på uføretrygd eller på AAP er da kanskje heller ikke overraskende.

Funksjonshemmede jenter og kvinner - vi ser dere. Nå må politikere, forskere, byråkrater og tjenesteytere se behovet for å prioritere dere.