Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2023 / – Må bli flinkere til å spørre hverandre

– Må bli flinkere til å spørre hverandre

F.V Generalsekretær i FFO, Lilly Ann Elvestad, seniorrådgiver i FFO, Anette Remme, psykolog Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi. Alle er sommerlig kledd med bukse og skjorter i lyse farger. Foto: Christine Kristoffersen/Frambu Media

Under Arendalsuka holdt vi en rekke arrangementer på den travle politiske møteplassen i Arendal. Et av de handlet om psykiske helse, og hvor viktig det er å se hele menneske.

Vi inviterte psykolog Peder Kjøs og lege Kaveh Rashidi til en samtale som tok utgangspunkt fra vår nyeste rapport om psykisk helse – Koble kropp og sinn.  
Arrangementet ble holdt inne i Hjerneteltet, i regi av Hjernerådet.

Seniorrådgiver i FFO, Anette Remme ønsket velkommen til alle som hadde møtt opp og som fulgte med digitalt. Remme åpnet med å fortelle om bakgrunnen for rapporten og takket alle som bidro med sine opplevelser med dagens helsevesen. Rapporten bygger på funn gjort under dybdeintervjuer hvor det kommer fram at mange føler at deres fysiske helse blir prioritert foran den psykiske, og at det er behov for mer kunnskap om sammenhengene mellom psykisk og somatisk helse.


Kjøs og Rashidi  tok utgangspunkt i enkelthistorier for å besvare problemstillingen – hvordan koble kropp og sinn? De var enige i at samarbeid mellom pasient, fastlege og psykolog er viktig. Et steg i den retningen kunne ifølge Rashidi være å stille spørsmål.


– Jeg mener at både psykologer og fastleger må bli flinkere til å spørre, og å lære av personer med nedsatt funksjonsevne. Om en blir hørt og trodd kan det bli lettere å sette i gang med riktig psykisk behandling, poengterer Rashidi. 

 

Kjøs slenger seg på og kommenterer: 
– Det er viktig at psykologer ikke blir skremt av at de får inn en med funksjonsnedsettelse. Spør heller om man lurer på noe eller er usikker, man må heller ikke vite alt.
 

Fokuser på følelsen

Mange av de som ble intervjuet i forbindelse med rapporten fortalte om følelsen av utenforskap og hvordan dette påvirker selvbildet.

– Om pasienten forteller at de føler på utenforskap vet de fleste psykologer noe om dette, start med å knytte bekymringen opp mot det generelle, senere gå inn på om det kan skyldes funksjonsnedsettelsen. Fokuser mer på følelsen enn funksjonsnedsettelsen, forteller Kjøs.

 

Opptak av arrangementet:

 

Les rapporten: Koble kropp og sinn