Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / NAV må bli mer forståelig og tilgjengelig for alle

NAV må bli mer forståelig og tilgjengelig for alle

Foto: Kaitlyn Baker/Unsplash

Årets Personbrukerundersøkelse fra NAV viser at de som trenger tjenestene deres mest, er de minst fornøyde. Kun 63 prosent av brukerne mener at informasjonen er klar og forståelig.

Det er særlig brukere med liten kunnskap om offentlig sektor som sliter med å forstå informasjonen fra NAV.

Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomfører årlige undersøkelser for å få kunnskap om hva personbrukere og arbeidsgivere synes om NAV. En personbrukerundersøkelse er en undersøkelse som baserer seg på et spørreskjema, som NAV sender ut til sine brukere. Formålet er å kartlegge hvordan de som tar i bruk NAV sine tjenester opplever dette. Det kan gjelde alt fra personmøter, hvor tilgjengelig informasjonen er og bruk av nettsider. 


I årets undersøkelse er det tatt med to nye indikatorer i personbrukerundersøkelsen - digital og byråkratisk kompetanse. Det kommer fram i undersøkelsen at brukere med langvarige helseutfordringer har lavere byråkratisk og digital kompetanse. Byråkratisk og digital kompetanse vil variere mye fra person til person, noe som selvsagt også gjelder NAV-brukere med kronisk sykdom.


Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vil påpeke at videre utviklingsarbeid i NAV må ta hensyn til at brukere med langvarige helseutfordringer kan ha større vanskeligheter når en for eksempel skal besøke nav.no, ønsker innsikt i egne rettigheter eller søker på ulike velferdsordninger. Det er derfor viktig at informasjon og veiledning er like tilgjengelig for alle, og at det sikres gode brukermøter som tar hensyn til at brukerne har ulike forutsetninger når det gjelder å skaffe seg innsikt og mestre søknadsprosesser på egen hånd.
 
Du kan lese mer om undersøkelsen og finne den fullstendige rapporten her: NAVs brukerundersøkelser 2022