Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

2022 / Ledermøte i FFO 2022: - Hvordan få likeverdige tjenester i selvstyrte kommuner?

Ledermøte i FFO 2022: - Hvordan få likeverdige tjenester i selvstyrte kommuner?

Et skjermbilde av en tegnet person i ulike farger som strekker hendene i været. Tekst: FFOs ledermøte 2022. 17.mars 2022. Digitalt.

Temaet for vårens ledermøte i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon var: Likt og ulikt i kommune-Norge: Hvordan få likeverdige tjenester i selvstyrte kommuner? Ledermøte ble avholdt på Popsenteret i Oslo og streamet via Teams.

Styreleder i FFO, Eva Buschmann, ønsket alle organisasjonene velkommen og håpet at vi i løpet av formiddagen ville tilegne oss ny kunnskap og perspektiver gjennom å dele tanker og erfaringer. Situasjonen i Ukraina ble også tatt opp og at vi måtte tenke over hvordan våre grupper rammes, og at de må bli ivaretatt.


Dele kunnskap og kompetanse

Personer med funksjonsnedsettelser er avhengig av at de lokale tjenestetilbudene og det kommunale apparatet samarbeider. Selv om personer med funksjonsnedsettelser har lovverket på sin side, er det ikke alltid de får det de har krav på. Tidligere riksrevisor, Per-Kristian Foss, presenterte sine betraktinger rundt når fakta ikke funker. Han trakk blant annet fram at det var viktig å dele kunnskap og kompetanse. Foss påpekte at det er viktig å tørre og stille spørsmål når ting svikter, men også at det er en manglende oppfølging på tildelinger som blir gitt.


Inkorporering av CRPD

Et annet viktig og aktuelt tema som ble tatt opp på vårens møte er å få CRPD inn i menneskerettighetsloven. CRPD står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities, og er FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det var FFO’s egen interessepolitiske leder, Berit Therese Larsen, som fortalte hvorfor CRPD er viktig og hva som skjer videre med arbeidet.


– Å ta CRPD inn i Menneskerettsloven vil gi konvensjonen en sterkere status og gi et sterkere vern for de som beskyttes den, forklarer Larsen.

 

En rapport fra felten

Hvordan medvirknings- og påvirkningsarbeidet for funksjonshemmede og kronisk syke oppleves i kommunene var det Kai Corneliussen, styreleder i FFO Møre og Romsdal, som gikk nærmere inn på. Corneliussen snakket også til medlemsorganisasjonene og oppfordret til å oppnevne personer  og å være aktive.

 

Politisk påvirkning og medvirkning

Siste post på programmet var en samtale mellom FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad og representanter fra utvalgte organisasjoner, om hvordan organisasjonene kan være aktive samfunnsaktører lokalt. Deltakerne var Ingeborg Dahl-Hilstad, generalsekretær i Personskadeforbundet LNT, Britt Inger Skaanes, generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Wenche Kristin Røkenes, styreleder i Norsk forening for Tuberøs Sklerose Complex og Kai Corneliussen, styreleder i FFO Møre og Romsdal. Flere av deltakerne påpekte mangel på kunnskap i kommunen og at dette var noe som måtte arbeides med kontinuerlig. Informasjon som er målrettet og som vekker interesse gjennom å fortelle de gode historiene fra når noe fungerer lokalt i kommunene, var ett av mange forslag som kom fram.

Bilde av Lilly Ann Elvestad, Kai Corneliussen, Ingeborg Dahl-Hilstad, Wenche Kristin Røkenes og Britt Inger Skaanes. Alle ser mot kamera og smiler
(F.V) Lilly Ann Elvestad, Kai Corneliussen, Ingeborg Dahl-Hilstad, Wenche Kristin Røkenes og Britt Inger Skaanes.

Vi takker for et stort engasjement fra deltakere både fra salen og på Teams. Det er helt tydelig at temaene under årets møte er viktig å snakke om!